Projekt

Vi har sedan starten 2007 utfört hundratals kunduppdrag, både stora och små. Vi är stolta över vartenda ett men väljer här att lyfta fram några utvalda uppdrag för att exemplifiera hur våra tjänster kan se ut.

Tjänster

Område

VA SYD avloppssystem MAXIMA

Avloppsreningssystemet MAXIMA

Vy över framtidens Katrinefors Bruk i Mariestad från Metsä Tissue

Mariestads bruk

Tvärbanan

Tvärbanan

Balticgruppen

Balticgruppen

Trädgårdsvillan

Trädgårdsvillan

Uppsalahem

Uppsalahem

Ikano Bostad

Ikano Bostad

Visionsbild 2040 för Stockholm Arlanda Airport från Swedavia

Stockholm Arlanda Airport

Digitalisering av sjukhus

Framtidens sjukhus i Sörmland

Gästrike Vatten

Gästrike Vatten

Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus

Kvarteret Korsningen

Kvarteret Korsningen

Hagastaden

Hagastaden

Sicklas Stationshus

Sicklas Stationshus

Bild: Hemsö

Hemsö fastigheter

Campus Albano

Campus Albano

Studenthuset Campus Valla

Studenthuset Campus Valla

Västlänken

Västlänken

Landportal

Landportal

Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus

Program Bytespunkt Slussen

Program Bytespunkt Slussen

Nya Ångström i Uppsala

Nya Ångström i Uppsala

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer

Kungliga Operan – Nya Operan i Operan

Kungliga Operan – Nya Operan i Operan

Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life

MittSverige Vatten

MittSverige Vatten

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten