Morgondagens infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Kontakta oss
Etablerade, kvalitets­säkrade digitala arbetssätt
Tvär­funktionellt angrepps­sätt
+20 års erfarenhet från bygg­branschen
Underlag till resurs­effektiva beslut

Vårt blodomlopp

Kraven på vårt samhälles infrastruktur förändras – kollektivtrafiken behöver byggas ut för att möta inflyttningen till städerna, vägar elektrifieras och anpassas till dagens rörelsemönster. Att det mediala intresset för stora investeringsprojekt också ökar ställer krav på transparens och tydlighet för att undvika överprövningar och andra rättsliga processer. Vi vill vara en trygg partner när vi bygger framtidens infrastruktur och vi vill möta utmaningarna vi står inför med koncept som fokuserar på projektkommunikation, digital samverkan och medborgardialog. Det är vårt bidrag till utvecklingen av ett modernt blodomlopp i samhället.

Emil om Plan B

”Vi har sedan starten 2007 varit starkt förknippade med stora investeringar i infrastrukturlösningar, både vad gäller spårbunden trafik och vägmiljöer. Vår erfarenhet är att det finns ett enormt driv efter mer digitala arbetsprocesser, i allt från masshantering till juridiskt stöd i anbudsförfaranden och projektering i 3D för snabbare beslutsprocesser, upphandlingar och samordning. Förutom våra specifika koncept som löser ett enskilt problem vill vi framhäva vikten av strategisk tänkande i jakten på ett tryggare projektgenomförande. Därför satsar vi nu ännu tydligare på strategisk rådgivning för dig som projektchef eller projektledare.”

Emil Lundgren

Är du nyfiken på vilka frågor du som projektledare bör ställa till dina leverantörer eller vill du som teknikchef veta mer om masshantering och maskinstyrning? Kom förbi ett av våra kontor så delar vi med oss av våra erfarenheter och lösningar!

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet

Digital tvilling i förvaltning

En digital representation av verkligheten

Förändringsledning

När förutsättningarna ändras allt snabbare

Vikten av ökad innovationsförmåga

Snabbare växling från behov till marknad

En hållbar samhällsbyggnadssektor

Vi utvecklar vår omvärld genom våra uppdrag

Relaterade projekt

Filter

Avloppsreningssystemet MAXIMA

24 februari, 2024
En av regionens största infrastruktursatsningar i närtid

Mariestads bruk

8 november, 2023
Digital projektmiljö möjliggör högeffektivt genomförande

Tvärbanan

25 september, 2023
Plan B har hjälpt till med digital projektstyrning, från förberedande arbeten till första byggstart 2018 och fortsatt.