Framtidens sjukvård

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kontakta oss
+20 års erfarenhet från bygg­branschen
Certifierade förändrings­ledare
Förstår samverkan mellan teknik och människa
Etablerade, kvalitets­säkrade digitala arbetssätt

Vad kan vi göra för svensk vård och hälsa?

Att förnya våra vårdmiljöer och anpassa dem till nya vårdmetoder och ny teknik är något av det roligaste man kan arbete med tycker vi. Att få vara en del av de stora investeringsprogrammen med nya toppmoderna sjukhus med stark koppling till forskning och näringsliv är viktigt för oss. Vi strävar efter att skapa inkluderande projekt där verksamheterna får komma till tals och sjukhusmiljön fungerar ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Det digitala arbetssättet gör det komplexa enklare och låter oss fokusera på att stärka en av grundpelarna i vårt samhälle.

Anders om Plan B

”Sen jag började arbeta med vårdmiljöer och speciellt sjukhusbyggnader har det hänt mycket. Sättet man involverar verksamheterna i designprocessen och hur deras krav och önskemål används som en måttstock i hela projektet är så mycket bättre numera. Digital teknik har definitivt varit en avgörande faktor där. Ett ämne som det också diskuteras mycket kring är hur man driver miljö- och hållbarhetsarbetet – det är något vi har mycket tankar kring och vill arbeta ännu mer med. ”

Anders Rosell

Har du egna idéer om intressanta upplägg eller projekt? Ta gärna kontakt med mig så hjälper jag till!

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet

Digital tvilling i förvaltning

En digital representation av verkligheten

Förändringsledning

När förutsättningarna ändras allt snabbare

Vikten av ökad innovationsförmåga

Snabbare växling från behov till marknad

En hållbar samhällsbyggnadssektor

Vi utvecklar vår omvärld genom våra uppdrag

Relaterade projekt

Filter

Framtidens sjukhus i Sörmland

20 oktober, 2022
Ett 50-tal delprojekt vid tre olika sjukhus effektiviseras via strategiskt viktig BIM-portal.

Danderyds sjukhus

25 maj, 2022
Skarp produktion av moderna, flexibla vård- och arbetsplatser med digitala arbetssätt.

Hemsö fastigheter

11 november, 2021
Hemsö sökte en strategisk partner som kunde hjälpa dem att definiera och implementera en handlingsplan för digital transformation.