Ikano Bostad

Digitala möjligheter för en bättre vardag

Kontakta oss
Ikano Bostads kontor Klipporna i Hyllie i Malmö. Foto: Magnus Grubb 

”Våga gå vår egen väg”-mottot går agilt

Världen utvecklas snabbt. Urbanisering, digitalisering och nya sätt att leva innebär både utmaningar och möjligheter. På Ikano Bostad strävar de efter att sätta människan och livet i hemmet i centrum, arbeta på att hitta lösningar som förenklar människors vardag och på så vis skapa värde för de många människorna. Den långsiktiga fastighetsägaren och bostadsutvecklarens värderingar baseras på sunt förnuft, enkelhet, att arbeta tillsammans och att våga gå sin egen väg.

När Ikano Bostad ville accelerera sin resa och vägen framåt för en digital transformation vände de sig till oss på Plan B för att få vägledning. Under en förstudie år 2021 inventerade vi hur de jobbade och vilka behov som faktiskt behövde adresseras. Den mynnade bland annat ut i en beskrivning av behovet av en mer digitalt orienterad projekterings- och produktionsprocess för att möjliggöra det sammanhängande informationsflödet.

Ikano Bostads projektteam uttryckte samtidigt en önskan om att ha ett mer agilt arbetssätt i det digitala projektet. Det är en vettig väg att gå när man arbetar mot ett delvis rörligt mål med nya arbetssätt och ny teknik som behöver testas och utvärderas för att sen skalas upp inför lansering. Ett agilt angreppsätt ger en flexibilitet att prioritera det som är mest relevant efterhand, där projektets leveranser stäms av utifrån så kallade sprintar i treveckorsintervall.

Det digitala projektet

Under 2022 fortsatte samarbetet i workshopformat med syfte att utifrån extern expertis och interna resurser beskriva ett önskat läge för ”Det digitala projektet”.

Byggnadsinformationsmodeller (BIM) och Virtual Design & Construction (VDC) har på flera sätt blivit branschens sätt att använda digitaliseringens möjligheter för att öka effektiviteten och kvalitén i byggprocessen och för att lägga grunden för framtida användning av digitala teknologier. Ur ett bolagsperspektiv är en digitalt orienterad byggprocess en förutsättning för digitalt lärande, automatiserade informationsflöden och informationstillgänglighet. Nu vill Ikano Bostad ta ett samlat grepp och på bred front införa VDC som arbetsprocess och verktyg i sin projektmodell.

Vi arbetar vidare med en sprintplanering som följer ett och samma mönster inom tre fokusområden​:

  1. Informationstillgänglighet och dataanalys – digital information ska finnas tillgänglig där den behövs och på ett användarvänligt sätt​
  2. Effektivare projektering – BIM och VDC ska prägla Ikano Bostads sätt att projektera​
  3. Kompetensförstärkning och organisation – Hur BIM och VDC-arbetet ska drivas över tid

David Elgeblad, digitaliseringschef på Ikano Bostad vill att framfarten ska bli märkbar:

”För att hålla projektpulsen uppe kommer vi att dedikera en yta i kontorslandskapet för det digitala projektet som ska fungera som vår samordningscentral. Här ska framsteg och aktiviteter visualiseras löpande för ökad förståelse och teamkänsla.”

Ikano Bostads kontor Klipporna i Hyllie i Malmö. Foto: Magnus Grubb 

Länkar för dig som vill läsa mer

Carl Henrikson

Vill du veta mer?

”Vill man lyckas få rätt effekter av en förändringledning krävs det en större insats än när man ensidigt beställer en traditionell leverans. Det krävs framförallt en närvarande och engagerad arbetsgrupp hos kunden och ett genuint teamwork, där vi från vår sida blir mer en facilitator. Detta har Ikano Bostad verkligen fångat!”

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Relaterade tjänster

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet