Framtidens sjukhus i Sörmland

Ny- och ombyggnation av tre sjukhus i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm

Kontakta oss
Digitalisering av sjukhus

Region Sörmland bygger för framtidens vård

NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. Projektet som går under namnet ’Framtidens sjukhus’ omfattar de tre sjukhusen Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett i Nyköping och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Dels förbättras arbetsmiljön för de anställda, dels gynnas patienterna av möjliggörandet av en mer effektiv vårdprocess.

Byggnationen som inleddes år 2015 har ett 50-tal delprojekt och beräknas pågå fram till 2025 med successiv inflyttning. Sammanlagt har NCC, på uppdrag av Region Sörmland, nyproducerat nästan 70.000 kvm och renoverat och byggt om 46.000 kvm arbetsplatser och vårdytor.

Strategiskt viktig BIM-portal

Plan B har arbetat, och arbetar, med de övergripande BIM-och strategifrågorna i byggprojekten samt med digitalt projektstöd. Bland annat har vi tagit fram den kravställande BIM-manual som ligger till grund för kontraktsskrivning. Vi har också definierat kravställningen för inmätning av befintligt fastighetsbestånd på de tre sjukhusområdena och säkerställt leverans av information från modell till kalkyl. Vidare har visualisering av metadata från modell och samordning med modellkontroller skett i Solibri. All klassificering och objektskodning har strukturerats i en gemensam portal med löpande kvalitetssäkring.

Framtidens sjukvård
Vårdbyggnaden E62 vid Mälarsjukhuset, Eskilstuna av Carlstedt Ark.
Nya vårdbyggnaden E62 vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, nattvy av Carlstedt Arkitekter.

Digitalisering och partnering ger mer samhällsnytta

Genom att digitalisera och effektivisera olika kärnprocesser kan vi skapa ett sammanhållet digitalt ekosystem för projektstyrningen – det vi kallar Tryggare Projekt. I praktiken handlar det om att ge beställare, projektledare och projektmedlemmar underlag för bättre beslut, tack vare överblick och insikter under samtliga skeden. I så här komplexa projekt är det synnerligen avgörande, med många olika perspektiv från många tekniska discipliner: El, Styr, Ventilation, VS, Sprinkler, Mark, Brand, Akustik, Medicinteknik, Arkitekt, Konstruktör, Beställare, Entreprenör.

Projektet med NCC i spetsen bygger på en strukturerad samverkansform kallad Partnering, där nyckelaktörer aktivt samarbetar för projektets bästa med öppen dialog i en transparent arbetsmiljö. Framgångsrik partnering består av ett engagerat arbetsteam, bra processer för samverkan och stöd från högsta ledningen. Mycket goda förutsättningar för att tillsammans med digitaliserade arbetssätt kapa icke värdeskapande moment och nå en ökad samhällsnytta när bygget väl står klart.

För dig som vill läsa mer

Vill du veta mer?

"Vi har fått förtroendet att leda modellsamordningen i ett komplext och inspirerande projekt, där projektgruppen har samarbetat tätt för att hitta lösningar till många kritiska punkter. Flera Plan B-kollegor har varit involverade, vilket gjort att vi kunnat utbyta viktiga erfarenheter på vägen."

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Relaterade tjänster

Tryggare projekt

Digital projektstyrning för tryggare projekt