Studenthuset Campus Valla

Årets byggnad 2020 – digitalisering en av framgångsfaktorerna

Kontakta oss

Höga ambitioner för digitalisering och miljön

Plan B har varit med och stöttat projektet sedan systemhandlingen i form av BIM-strateger och BIM-samordnare. Vi har arbetat nära och varit ett stöd för projektledningen när det gäller tillämpning av smarta digitala arbetsprocesser. I vårt arbete utgick vi från den gemensamt framtagna strategin för digitalisering och informationshantering. Ett stort fokus lades vid slutkundens behov och därför har vi redan från början av projektet förankrat både strategier och krav med vår beställare för att under projektets gång följa upp dessa genom olika mätningar och kontroller. Vi genomförde bland annat undersökningar angående BIM-användningen i de olika skedena, vilket var en bra barometer på hur projektet nått ut med sin BIM-ambition.

Efter att projektet utsetts till Årets Bygge 2020 kommenterar en av jurymedlemmarna:
I projektet har man framgångsrikt använt sig av BIM, berätta mer?

– Projekteringen är gjord med BIM, där man bland annat har arbetat med visuell planering och med en rumsdatabas kopplad till BIM. Det är också glädjande att se att BIM-modellerna använts praktiskt i produktionen där montörer hos underentreprenörer använt informationen i modellerna och snabbt via iPad kunnat kontrollera svåra montagearbeten.

Systematiskt arbetssätt och samverkan

Byggnaden på Campus Valla är en spektakulär byggnad byggd med ambitiösa miljömål (miljöbyggnad guld) men med en tajt budget. Projektet är ett bra exempel på vilka effekter digitalisering tillsammans med nytänk och en projektmiljö präglad av samverkan ger!

Genom användningen av 3D modeller kunde vi tidigt skapa ett visuellt stöd och involvera alla intressenter på ett smidigt sätt just för att stärka samverkan. I projektet kunde vi skapa förutsättningarna för kontinuerlig och systematisk användning av BIM-modeller och databaser för att minimera kostnadsdrivande problem i tidiga skeden, men också för att säkerställa att rätt information fanns med i framtaget underlag så som metadata på objekt och liknande. Till exempel utfördes funktions- och montagekontroller på byggnadens installationssystem, håltagningar och genomföringar i stomme, tillgänglighetskrav samt arbetsmiljö under både produktion och drift. Allt detta ledde till värdefulla besparingar i projektet och i slutändan till en prisad byggnad.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna så berättar jag mer om projektet!

Relaterade områden

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC