Olika fokus men samma utmaningar

Vi arbetar över hela samhällsbyggnadssektorn för att vi tror att det finns mycket att vinna på att lära av varandra – även om våra produkter och affärer ser olika ut. Att bli mer kundorienterad, ta hand om sina tillgångar och driva investeringsprojekt på ett klokt sätt är viktigt oavsett om man utvecklar fastigheter eller driver processanläggningar. Varför vi väljer att dela upp marknaden ändå är för att vi tycker det är viktigt att som konsult förstå vår kunds kärnprocess – därför är vi specialiserade inom våra områden med lång erfarenhet och djup insikt.

Infrastruktur

Bostad och lokal

Industri

Vård och omsorg

Kunskapsmiljöer