Gästrike Vatten

Ökad flödeskapacitet för såväl vatten som den digitala informationen

Kontakta oss

En hållbar vattenförsörjning

Plan B har engagerats som ansvarig partner i utveckling av digital projekthantering och datasamordning när Gästrike Vatten behöver bygga ut och modernisera sin verksamhet. Gästrike Vatten ansvarar för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner.

Samtidigt som behoven ökar från en växande befolkning, ökar även kraven på att hanteringen av vatten och avlopp ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Nya och modernare avloppsreningsverk säkerställer att det vatten vi släpper tillbaka ut i naturen är av god kvalitet.

Den nuvarande reningsanläggningen som syns på flygfotot, Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle kommun, byggdes 1967 och har inte kapacitet nog för att möta de nya kraven. Ett nytt reningsverk ska byggas väster om det nuvarande och beräknas vara klart och i drift år 2027.

En annan investering som ska säkra vattenförsörjningen gäller ett nytt vattenverk i Mon som kommer att utöka Älvkarleby och Gävle kommuners samverkan om dricksvattnet. Med överföringsledningar mellan Skutskär och Gävle säkras vattenleveranserna till invånarna.

Strategisk förflyttning för ökad kundnytta

Utöver en driftsäker VA-försörjning av god kvalitet, lägger Gästrike Vatten stor vikt vid hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service. Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av verksamheten och förstärkning av organisationen. Därför är Gästrike Vatten måna om att göra en strategisk förflyttning som kan höja servicenivån.

Vi är glada att få engagera oss som strategisk partner till Gästrike Vatten som bedriver en mycket samhällsviktig verksamhet. Tillsammans ska vi se till att bena ut och förenkla informationshanteringen för fördjupad och långsiktig kundnytta.

Länkar för dig som vill läsa mer

Vill du veta mer?

"Det känns betydelsefullt att få bidra till en samhällsviktig verksamhet, som därtill har krav på att leverera varje enskild droppe med hög kvalitet, varje dag, dygnet runt och året runt."

Relaterade områden

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Relaterade tjänster

Tryggare projekt

Digital projektstyrning för tryggare projekt