Västlänken – digital masshantering

Digitala arbetsflöden för chaufförer och maskinförare

Kontakta oss

Digital masshantering

På Trafikverkets infrastrukturprojekt Västlänken i Göteborg hanteras enorma mängder överskottsmassor. Plan B har varit med och utvecklat en digital lösning för att dokumentera hela denna process tillsammans med BEAst. Dokumentering av överskottsmassor är något som har skett helt analogt inom anläggningsbranschen fram tills idag.

I Västlänken beräknar man få totalt 250 000 enskilda transporter med överskottsmassor. Detta skulle innebära en hantering av över 7500st pärmar med papper som skall arkiveras och hanteras i 3 respektive 5 år. Att kunna hantera detta digitalt är naturligtvis en stor fördel på många sätt. Förutom en enklare arkivering blir det lättare och går snabbare att följa upp oklarheter i flödet.

Säkrare arbetsmiljö

Plan B fick uppdraget att tillsammans med BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) ta fram en digital masshanteringsprocess, där flera olika parter skall kunna vara inblandade. I det här fallet fallet Trafikverket, entreprenör, transportör och deponi. Fyra olika parter som alla har ett ansvar för att hanteringen av överskottsmassor skall gå rätt till.

Med den digitala hanteringen förbättras arbetsmiljön och säkerheten ute på arbetsplatserna. Maskinförare och chaufförer behöver inte hantera papper i sina hytter och de behöver inte heller lämna sina fordon under en transport vilket är av stor vikt på den här typen av komplexa arbetsplatser. Spårbarheten i den digitala loggen gör det nu också mycket enklare att hantera eventuella fel, flaskhalsar eller svara upp för revisioner av Miljöförvaltningen eller Länsstyrelsen.

BEAst som hanterar standarden är öppen för alla. Med hjälp av BEAst Portal kan stora och små aktörer använda standarden oavsett ekonomisk kapacitet eller krav på dyra affärssystem. Med andra ord, det ska vara lätt att göra rätt och bidra till en mer hållbar bygg- och anläggningsbransch.

Anders Rosell

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna så berättar jag mer om projektet!

Relaterade områden

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC