Nya operan i operan

Omfattande renovering och modernisering i historiska lokaler

Kontakta oss

Prestigeprojekt i strålkastarljuset

Sen Kungliga Operan uppfördes 1892-1898 har verksamheten utvecklats men lokalerna är fortfarande anpassade för det sena 1800-talets opera och balett. De är inte ändamålsenliga och stora förändringar behövs. Vårt uppdrag som Digitaliseringsledare är ett fantastiskt projekt för oss med tanke på byggnadens unika miljö och förutsättningar.

Plan B:s uppdragsgivare Statens Fastighetsverk har på uppdrag av regeringen i samarbete med Kungliga Operan utrett hur man kan bygga om och restaurera fastigheten. Plan B fick i uppdrag att utveckla en omfattande digitaliseringsstrategi för hela projektet med fokus på processledning, informations- och kommunikationshantering och digitala systemstöd. Allt för att skapa goda förutsättningar för ett smärtfritt och säkert projektgenomförande.

Kungliga Operan har ett stort kulturhistoriskt värde, hög skyddsklassning och med delar belägna under vattennivån i centrala Stockholm – ett intressant projekt med krävande förutsättningar. Våra informationssamordnare hade därför många olika särintressen och teknikdiscipliner att tillgodose och stötta, till exempel mekaniska scenografi och omfattande restaurangverksamhet. Komplexitet och mångsidighet präglar byggnaden och därmed också vårt uppdrag.

Långt genomförande

En av projektets utmaningar är dess långa livslängd, Nya Operan i Operan skall vara färdigställd först 2027. Det innebär att många individer och företag hinner börja och avsluta sina åtaganden i projektet, med stor risk för informationstapp som följd. Med ett digitalt arbetssätt minimeras riskerna då kommunikation och handlingar hanteras på ett tillgängligt och spårbart sätt. För att ytterligare förenkla för projektmedlemmar utvecklade vi ett webbaserat ”nav” för all informationshantering. Det ska vara lätt att göra rätt för användaren.

Ett projekt av denna dignitet genererar mycket medialt intresse så det är en stor fördel att kunna redovisa att man arbetar med på ett modernt sätt. En digital tvilling är under uppbyggnad för att snabbt kunna redogöra för framdriften för allmänheten och andra intressenter. Ett mer bestående användningsområde för den digitala tvillingen är sättet den används för att förenkla den framtida förvaltningsprocessen.

Vill du veta mer?

Att få vara med och påverka utformningen av så anrika miljöer är inspirerande och får oss att göra vårt yttersta för projektets bästa!

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC