Danderyds sjukhus

Skarp produktion av moderna, flexibla vård- och arbetsplatser

Kontakta oss
Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller (bilden motsvarar inte exakt byggnadens slutliga utformning)

Att bygga för förändring

Danderyds sjukhus genomgår en omfattande modernisering sedan invigningen år 1964. De senaste åren har Locum genomfört omfattande ny- och ombyggnationer på området. Nyligen gick projektet med byggnad 61 in i produktionsfasen, efter det att Regionstyrelsen och -fullmäktige gett klartecken i 2020. Våren 2022 påbörjades resning av stommar, en milstolpe i projektet då framfarten i projektet nu blir mer synlig.

Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar. Verksamheten ska kunna förändras över tid utan att man ska behöva göra några större ombyggnationer av lokalerna, som ska stå inflyttningsklara 2025. Här känns det tryggt att det redan finns en digital arbetsmetodik som minskar risk och variabilitet i projektet.

I början av 2012 anlitade Locum oss på Plan B som BIM-samordnare och digitaliseringsstrateger vid projekteringen av nybyggnation och renovering vid Danderyds sjukhus. Eftersom Locum då var nästintill en pionjär med en sådan satsning, lärde vi oss massor tillsammans. Många erfarenheter från projektet har varit viktiga när modellen för det vi idag kallar ”Tryggare projekt” utmejslades.

Digitala arbetssätt i produktion

Att på en byggarbetsplats inte skriva ut byggnadsritningar på traditionellt sätt är lite som att ”svära i kyrkan”. Samtidigt har beställarens projektgrupp hela tiden varit pigga på att testa grejer och hållit fast vid det beslut som de träffade tidigt; att aktivt anta digitala arbetssätt. Det är inskrivet i kontraktet att alla involverade parter ska använda de ”av beställaren definierade verktyg”. Byggmötena hanteras med stöd av ärendehantering i Jira och BIM-modeller i Dalux. Nyttoeffekterna är tydliga – ett mer friktionsfritt, tryggare projekt.

Länkar för dig som vill läsa mer

Vill du veta mer?

"En så inspirerande arbetsmiljö med nyfikna och framåtlutade projektdeltagare att jag inte har något emot att pendla tio mil till byggarbetsplatsen!"

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC