Vårt hållbarhetsarbete

Vårt sätt att bidra till den hållbara omställningen

Vi på Plan B hjälper samhällsbyggnadssektorns parter att bli mer effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga genom vår tids mest kraftfulla instrument – digitaliseringen. För att möta den föränderliga värld samhället nu befinner sig i, driver och engagerar vi oss – inte bara i varje enskilt kundprojekt – utan även i forskning- och innovationsprojekt i syfte att främja en hållbar utveckling.

Vi väljer att integrera hållbarhetsfokus i våra tjänster och vårt innovationsarbete

Genom vår kärnverksamhet inom förändringsledning, digital transformation genom projektstyrning och förvaltning integrerat med hållbarhetsfokus skapar vi synergier för våra kunder och accelererar den hållbara omställningen. Tydliga strukturer och stabila grunder möjliggör full utväxling av det digitala genomförandet och här ser vi tydliga synergier med hållbarhetsarbetet.

Strävan efter att leva som vi lär

Genom att vi kan vara med och lägga grunden i utvecklandet av det digitala arbetssättet kopplat till genomtänkta systemstöd kan vi minska det icke-värdeskapande arbetet, skapa en bättre arbetsmiljö och minska stress för kunden och frigöra resurser till att arbeta med det som faktiskt gör skillnad inom hållbarhetsområdet.

Verksamheten

Vi följer upp och säkerställer den upplevda och formella jämställdheten på Plan B, att ingen diskriminering förekommer, bibehåller en ekonomisk trygghet som bygger på en hållbar tillväxt och minskar vår miljö- och klimatpåverkan i linje med FN:s globala utvecklingsmål.

Erbjudandet

Vi tydliggör hur våra nuvarande tjänster kan accelerera den hållbara omställningen i samhällsbyggnadssektorn och hur synergier kan uppstå om vi integrerar hållbarhet i den digitala transformationen. Vi ska även driva och delta i innovations- och forskningsprojekt för att möjliggöra den hållbara utvecklingen framåt.

Affärsrelationerna

Vi utvecklar och skapar relationer med kunder och samarbetspartners som tydligt tar ställning i den hållbara omställningen och tackar vänligt men bestämt nej till de som inte gör det!

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om hur vi engagerar oss i uppdrag med fokus på cirkularitet och återbruk, regionala klimatinitiativ eller vår satsning på nätverkande för gemensam innovationsförmåga i Skills? Som beställare får du ut bäst effekt när vi att ta oss an hållbarhetsfrågan tillsammans, med mindre fokus på företagsgränser och enskilda tekniklösningar.

Johan von Porat

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss eller hur vi kan hjälpa din organisation? Tveka inte att ta kontakt med oss så hör vi av oss.

    Namn
    Mejladress
    Telefonnummer
    Gällande

    Meddelande