Bytespunkt Slussen

Viktig knutpunkt för lokaltrafiken

Kontakta oss

Komplex samverkan

Slussen i centrala Stockholm är länets näst största knutpunkt efter T-Centralen och landets största bussterminal. Ombyggnationen startades 2016 och beräknas vara klar 2025. En del i projektet är Bytespunkt Slussen som innefattar bussterminalen, tunnelbanan och Station Saltsjöbanan. Plan B har ansvar för samordning och ledning av BIM-arbetet i Bytespunkt Slussen på uppdrag av Trafikförvaltningen i Stockholm.

Det har varit en lång process med ny detaljplan för Slussen och Trafikförvaltningens underhålls- och förnyelsearbeten av Bytespunkt Slussen har därför tidigare skjutits upp – men nu när Stockholms Stads arbete är igång är det nödvändigt att utföra Trafikförvaltningens arbete samtidigt för minimerad påverkan på kollektivtrafiken. Vi har ett viktigt uppdrag i att säkerställa en effektiv underlagshantering för vår uppdragsgivare och involverade intressenter.

Resurseffektivt

Många av aktörerna i ombyggnationsprocessen har anammat ett digitalt arbetssätt vilket medför högre krav på beställarna. Plan B skapar rutiner och processer för samordning av informationen och utbildar personalen i digitala verktyg. Med digitala verktyg effektiviserar vi granskningsprocessen, vi får ett mer effektivt informationsflöde under projektering och vi säkerställer en smidigare överlämning av handlingar och data till Relation och Förvaltning.

Vill du veta mer?

Jag är stolt över att få chansen att bidra till en bättre kollektivtrafik i Stockholm med min erfarenhet och kompetens!

Relaterade områden

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC