Castellum Örebro
bygger i trä

Örebro får klimatneutralt polishus

Kontakta oss

Träkonstruktion ger tydliga vinster

I centrala Örebro bygger NA Bygg på uppdrag av Castellum stadens första kontorsbyggnad i trä i kvarteret Korsningen. Byggnaden är ritad av Utopia Arkitekter, hade byggstart förra året och planeras vara inflyttningsklar i mitten av 2022. Då ska den enligt plan klara den nya certifieringen NollCO2, framtagen av Sweden Green Building Council (SGBC), vilket innebär netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

Med trä som byggnadsstomme blir utsläppen ca 40 % lägre än med en traditionell konstruktion. Material som betong och stål kräver mycket energi vid framställning och leder till stora utsläpp av fossil koldioxid. Trä, däremot, är klart mer klimatsmart och en förnybar råvara.

Johan Sellin, Teknisk chef på Castellum i Region Mitt, förklarar: – Det känns naturligt, rätt och lite “back to the roots”.

Det smarta med växande träd är att de binder koldioxid som sedan lagras i det trä som används i byggnationer. I Sverige har vi dessutom krav på återplantering, där man för varje avverkat träd måste plantera minst två nya plantor.

En annan stor vinst är att vi människor mår bra av att vistas i trähus med hög kvalitet på luft och fukt i fastigheten, komfort och akustik. Att bygga i trä kort och gott en klassisk win-win för miljön och för hälsan.

BIM-arbete och byggarbetare i synk

Björn Axelius från Plan B har varit involverad i Kvarteret Korsningen som BIM-samordnare tillsammans med kollegan Erik Lindström. De pekar på tre digitala nyckelaspekter som optimerat arbetsflödena åt NA Bygg:

1. Federerade BIM-modeller i molnet
2. Ärendehantering
3. Bas på öppna standarder

Ett typiskt samordningsmöte, där man laddar upp nya BIM-modeller, kontrollerar dem, utvärderar situationer där det uppstår sammanstötningar för att därefter sammanfatta det hela, tar normalt 24 timmar. Genom att använda ett synkroniserande system för hantering av alla digitala byggnadsobjekt sparas runt 6 timmar, vilket är en reell tidsbesparing, speciellt i valideringsfasen. När alla problemärenden taggas blir det också lättare att stämma av dem.

Med 3D-modelleringen är det enkelt att navigera runt i byggnaden, även för personer som inte är vana vid att tolka digitala ritningar. Det ger en ökad förståelse på tvärs mellan alla involverade aktörer.

Ambition att bli 100 % klimatneutral

Ytterligare ett sätt att uppnå klimatneutralitet är att bygga solceller på fastighetens tak inom Castellums solcellsprogram ”100 på sol” som förutom att försörja byggnaden ger överskott av förnybar energi som kan användas av fler.

Castellums klimatmål är att senast 2030 bli 100% klimatneutrala och därmed stötta FN:s klimatavtal och de svenska målen om ett fossilfritt Sverige. Castellum har varit delaktig i SGBC:s arbete med att ta fram NollCO2-certifieringen, som är en påbyggnad till de befintliga miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen. NollCO2 syftar till att åstadkomma än mer hållbara byggnader med netto-noll växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykler.

Vill du veta mer?

Framgångsformeln i kvarteret Korsningen: Trä/miljö + digitala verktyg = win.

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC