Trädgårdsvillan

Statens Fastighetsverk uppgraderar mönstermurat hus med stöd av BIM

Kontakta oss
Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala. Foto: Lotta Saetre.

Tillbyggnad och renovering i Botaniska trädgården

I Uppsalas Botaniska trädgård ligger Trädgårdsvillan, byggd år 1894 för att bli trädgårdsmästarbostad åt fem familjer. Numera hyr Uppsala universitet villan av Statens fastighetsverk (SFV), där Botaniska trädgårdens trädgårdsmästare nyttjar den till kontorsarbete, luncher och omklädning. Eftersom lokalerna på senare år inte levt upp till dagens arbetsmiljökrav behövde de renoveras och byggas till. Regeringen gav för ett år sedan sitt klartecken till SFV att genomföra planerna, med förväntad inflyttning 2024.

Modern bruksbyggnad under samma tak

Huset renoveras i sin helhet med traditionella metoder, med fokus på att behålla charmen och de gedigna materialen. Samtidigt får villan en rad uppgraderade tekniska installationer, tillgänglighetsanpassas och brandsäkras.

I högsäsong har lokalerna varit mycket trånga och därför har vissa funktioner fått spridas till andra ställen i staden. Efter villan rustats upp och moderniserats, är tanken att åter kunna samla alla verksamhetens delar under ett och samma tak.

Optimering av projektets digitala processer

Plan B har ansvar för BIM-samordningen i projektet. I arbetet ingår bland annat kollisions- och funktionskontroll av byggbarhet, löpande multidisciplinär samordning av modellfiler – allt i ett digitalt kommunikationsflöde. I byggnaden ska invändig stomme behållas och kompletteras med nya tekniska försörjningsystem. Det blir därför en utmaning att få plats, eftersom byggnaden har begränsat utrymme. Liknande utmaningar har funnits i tillbyggnaden, som syns med pyramidliknande tak på skissen intill. Här har det i stället varit just arkitekturen som satt ramarna, då byggnaden måste passa väl in i omgivningen.

Vår roll som BIM-samordnare kan i detta projekt ses i två delar, där den ena omfattar det strategiska ansvaret för projektet och den andra gäller de mer praktiska delarna under genomförandet:

Strategiskt projektansvar

Den strategiska delen innebär bland annat projektanpassning av SFV:s kravställning genom en projektanpassad BIM-manual och en övergripande digital strategi. Detta inkluderar rutiner och processer för BIM-arbetet. Men även ansvar för tolkning och projektanpassning av SFV:s koncept för digital förvaltning och digital tvilling i mjukvaran Drofus. Vi har även utarbetat ett koncept med krav och arbetsprinciper för att möjliggöra digitalt kalkylarbete. Detta arbete riktade sig direkt mot entreprenören SH Bygg, vår beställare, och innefattade bland annat att identifiera vilken information som var relevant att kravställa och i vilket skede. Därefter kunde vi skapa en process tillsammans med kalkylatorn hos entreprenören, i syfte att nyttja modellfilerna som informationsunderlag för att göra kalkyler och kostnadsberäkningar. Kontinuerligt har vi även stöttat entreprenören i ett förberedande arbete för att finna smarta digitala tillämpningar i Dalux, med fokus på produktion.

BIM-samordning med praktiskt ansvar

Den praktiska samordningen innebär framför allt att vi ansvarar för själva modellsamordningsarbetet. Vi leder projektets mötesforum med fokus på BIM-samordning. Därtill arbetar vi med teknisk modellsamordning i mjukvaran Solibri. I samma programvara sker även LOD-avstämningar, dvs kontroller av strukturerad modellinformation, byggbarhetskontroller med mera. Löpande ser vi också till att stötta och bidra till samordning av övriga tekniska projektfrågor, primärt kopplade till ritningsframställning och modellering. Bland annat hjälpte vi entreprenören SH Bygg med en digital kalkylprocess för att dra mer nytta av 3D-modellen.

Skissförslag av den östra fasaden på Trädgårdsvillan. Illustratör: Carl Wärn, Wärnberglund Arkitektkontor.
Trädgårdsvillans entré. Fotograf: Petra Holmgren Reichler.

Länk till Statens fastighetsverks hemsida för mer fakta

Vill du veta mer?

”När gammalt möter nytt blir det lite yin och yang, en balanskonst mellan analogt och digitalt. Kollisionskontroller blir en nyckel till framfart. Å ena sidan sätter gamla byggstommar en del begränsningsramar, å andra sidan skapar modern arkitektur andra.”

Ahmedin Celik

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC