Förändrings­ledning – när förutsättning­arna ändras allt snabbare

Kraven på organisationer att utvecklas intensifieras mer och mer för varje dag. Med dagens accelerationstakt blir förmågan av att vara agil och flexibel avgörande.

Kontakta oss
Certifierade i PROSCIs Change Management-metodik
Verksamhets­utveckling börjar hos individen
Effektivt använd teknik skapar värde i en organisation
Vi leder digital förändring med fokus på teknik och människa

Är det utmanande för din organisation att hålla jämn utvecklingstakt med tekniken?

För att säkerställa maximal effektinhämtning under en förändringsresa bör hänsyn tas till både den tekniska och den mänskliga sidan. Historiskt har det inte sett ut så. Teknikens utvecklingshjul snurrar fortare än vad organisationerna hinner hantera.

Många gånger brister det i förmågan att tillräckligt snabbt lära sig att utnyttja teknikens fulla potential. Det är något som vi på Plan B tagit fasta på. Vi hjälper analoga människor att nyttja de digitala möjligheterna.

Organisationen faller tillbaka i gamla hjulspår

Ingen vet riktigt hur man ska arbeta i det nya. Finns det inte en tydlig organisationsstruktur som stöttar förändringen, är det lätt att snabbt falla tillbaka i gamla vanor och mönster. Och om ingen använder tekniken får vi inte ut effekten av den. De allra flesta människor behöver stöd i att möta teknikutvecklingen och minimera instinktiv förändringströghet, en naturlig försvarsmekanism.

Inköpet av ett nytt system löste inte problemet

Det resulterar i värsta fall i ett oanvänt system och en onödig kostnad. Låt oss förklara med en liknelse: i teorin vet de flesta hur man åker skidor, men om du aldrig fått en chans att öva lär du inte kunna ta dig ner för slalombacken på ett tryggt sätt. Saknar du dessutom rätt utrustning, eller för den delen snö, blir det svårt att motivera dig till att fortsätta åka skidor efter det att skidlektionen är slut.

Stort förändringsmotstånd bland medarbetarna

De förstår inte varför förändring är nödvändigt. Här kan vi hjälpa till att förklara varför förändringen sker. Vi är vana vid att klargöra för individen vad det innebär för just hen. Genom att kommunicera och informera om vad som kommer att ske klargörs vilken nytta tekniken eller det nya arbetssättet ger. Vi håller utbildningar i tekniska lösningar och processer inom såväl projektering som produktion och förvaltning. Att låta organisationen testa och öva inger trygghet.

Förändringsarbete handlar om att systematiskt trampa upp nya stigar

Fokus i vår metodik ligger på tre faser i förändringsresan. Den första fasen handlar om förberedelser. Här gäller det att förbereda organisationen på förändringsresan och varför den sker, så att individer får svar på frågan ”What’s in it for me?” och “Hur kommer jag som individ att påverkas”? Fas nummer två kretsar kring operativ förändringsledning. Här arbetar vi med organisationen under förändringen. Vi planerar, kommunicerar, utbildar och informerar om vad som sker, beskriver lösningar och processer och påvisar nyttan med tekniken.

Det är viktigt att låta alla berörda få testa, öva och fråga. Vi följer upp framdrift och justerar aktiviteter under resans gång. I den tredje och sista fasen behöver vi understödja det nya. Denna fas handlar därför huvudsakligen om att säkerställa en struktur och organisation där förändringen blir det nya normala. Allt för att undvika att man faller tillbaka i gamla hjulspår.

Förändringsledning som engagerar

Förändring kräver mer än en strategi, en handlingsplan och ett startmöte i företagets hörsal. Att ändra organisationernas arbetssätt, implementera ett nytt system eller utveckla nya roller eller processer kräver engagemang och uthållighet från berörda parter. Vi är certifierade inom förändringsledning och tack vare vår bakgrund inom branschen kan vi skräddarsy vårt erbjudande utifrån kundens situation.

Behovsstyrd verksamhetsutveckling

Många företag är idag inne i, eller vill sätta i gång med, en digital förändringsprocess. Ofta är det svårt att sätta fingret på hur en sådan resa ska se ut. Utifrån vår förståelse för våra kunders behov och för branschens utveckling leder vi verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på det digitala arbetssättet. Våra förändrings- och projektledare stakar tillsammans med företagsledning och verksamhet ut vägen framåt och navigerar bland snåriga begrepp, trender och teknologier. Allt för att kunna svara på frågorna ”Hur vill och bör vi egentligen arbeta i framtiden? och ”Hur tar vi oss dit?”

Vill du veta mer?

Om ingen använder tekniken får vi inte ut effekten av den. Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet. Med vår erfarenhet av att driva förändringsprocesser kan vi undvika de vanligaste fallgroparna och säkerställa att projekt drivs på ett effektivt och engagerande sätt. Hör av dig till mig, så berättar jag mer.

Johan von Porat

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade projekt

Filter

Avloppsreningssystemet MAXIMA

24 februari, 2024
En av regionens största infrastruktursatsningar i närtid

Mariestads bruk

8 november, 2023
Digital projektmiljö möjliggör högeffektivt genomförande

Tvärbanan

25 september, 2023
Plan B har hjälpt till med digital projektstyrning, från förberedande arbeten till första byggstart 2018 och fortsatt.