MittSverige Vatten & Avfall – MSVA

Höga ambitioner för en säkrare och mer effektiv kärnverksamhet

Kontakta oss

Vårt uppdrag

Trots en traditionstyngd organisation med väletablerade arbetssätt ville man implementera nya system och verktyg för en digital framtid. Genom bl.a. workshops med alla yrkeskategorier och arbetsgrupper inom MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) deltog stora delar av organisationen i utvecklingsarbetet. Vi kartlade tekniska förutsättningar och krav på ett digitalt informationshanteringssystem för verksamheten.

Plan B tog fram en digitaliseringsstrategi och fungerade som stöd till ledningen för MSVA men personalen implementerar själva alla nödvändiga processer, verktyg och system.

Kort återbetalningstid

Att förnya MSVA arbetssätt handlar inte främst om att driva ekonomisk vinst utan om att effektivisera verksamheten och möta framtida krav på säkerhet, spårbarhet, mätbarhet och hållbarhet. Vi genomförde en mängd analyser av de sökta effekterna digitaliseringen skulle kunna ge upphov till. Resultaten visade att genom att korta söktiden för de viktigaste informationsmängderna skulle man kunna frigöra upp emot en hel arbetsdag i veckan per anställd.

MSVA föregår nu som gott exempel både inom kommunen och branschen i stort och är således också ännu mer intressanta som arbetsgivare och samhällspåverkare.

Vill du veta mer?

Att få arbeta med en så engagerad kund är ett rent nöje. Sättet man tog sig an denna utmaningen har verkligen inspirerat oss!

Relaterade områden

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Relaterade tjänster

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet