Uppsalahem

Digital transformation för smartare förvaltning

Kontakta oss
Uppsalahems Lasseby gärde får snart en digital tvilling. 

Vad är en digital tvilling för Uppsalahem?

Uppsalahems ambition är att jobba mer objektorienterat med sin digitala informationshantering i projekt och förvaltning. Ett arbete som påverkar ungefär var sjätte Uppsalabo, som har sin bostad i någon av bolagets cirka 17 000 bostäder.

Genom att bli ett mer datadrivet bolag kommer Uppsalahem att kunna förbättra kvaliteten på data som skapas i projekt, liksom den som redan finns i olika system. I förlängningen kommer fler smarta digitala tjänster, både internt och externt, att kunna erbjudas.

Ett första steg för att effektivisera arbetet mot en smart förvaltning är att uttrycka en första version av Uppsalahems målbild med den digitala tvillingen. Det var här vi på Plan B kopplades in, med vår erfarenhet av digital transformation och digital tvilling i produktion och förvaltning.

En digital tvilling är en digital representation av en planerad eller byggd tillgång och dess prestanda. Digitala tvillingar kan innehålla flera olika datalager, exempelvis underhållshistorik eller hyresgästinformation. BIM (Building Information Model) är en central del i digitala tvillingar som möjliggör utformnings-, bygg-och driftsprocesser för att utgöra ett pålitligt underlag för beslut.

Katalyserar hyresgästernas behov

Digitala tvillingar som försörjs med rätt data som ständigt ajourhålls öppnar upp för många användningsområden som bidrar till att nå önskade nyttoeffekter. Genom att förstå hur byggnaderna ser ut, fungerar och används kan man på ett bättre sätt styra byggnaders funktioner i realtid för bättre beslutsfattande och ökad effektivitet.

Till att börja med samlades och analyserades användarnas behov hos Uppsalahem kopplat till användning av digitala tvillingar inom verksamheten. Utifrån gemensamma diskussioner, djupintervjuer och inläsning på relevant information kunde fem behovsområden inom organisationen identifieras och kopplas till relevanta nyttoeffekter:

1. Prediktivt underhåll – maskininlärning och avancerad analys möjliggör ständig förbättring mot visionen ”noll felanmälningar”. Det kan exempelvis röra hissar eller ventilationssystem.​
Nyttoeffekten: Hållbarhet, såväl ekonomisk som social och/eller ekologisk.

2. Datavisualisering – Ger en visuell överblick över felanmälningar, underhållsplaner, temperaturer i lägenheter eller trygghet kopplad till olika platser​.
Nyttoeffekten: Tydlighet genom tillgänglig information inom organisationen som ska vara lätt att förstå och tolka.

3. Åtkomst till rätt information – Tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt, t.ex. förvaltningsplaner, materialåtgång, eller exakt placering av olika komponenter.
Nyttoeffekten: Riktighet tack vare korrekt informationsinnehåll som håller rätt kvalitet och hela tiden uppdateras.

4. Datadrivet arbetssätt – Intern och extern information som är relevant för Uppsalahem analyseras eller bildar beslutsunderlag för t.ex. styrning av fastigheter eller maximering av boarea. Nyttjandegrad eller inomhustemperatur är exempel på relevant data.
Nyttoeffekten: Effektivitet när både individer och organisation kan lägga sina resurser på rätt saker.

5. Kommunikation med hyresgäster – Kontinuerlig kommunikation med hyresgäster fångar användarnas behov och önskemål, som i sin tur gör det möjligt att informera om pågående fastighetsunderhåll och fånga upp feedback kring Uppsalahems arbete.
Nyttoeffekten: Kundnöjdhet utifrån vässad förmåga att öka kundvärdet.

Salabackar, ett av Uppsalahems natursköna bostadsområden. 

För dig som vill läsa mer

Vill du veta mer?

”Det är inspirerande att jobba med en kund som spänner bågen. Uppsalahem vill vara Sveriges bästa bostadsbolag. Utifrån deras ambition är den digitala tvillingen ett viktigt verktyg som bidrar till de långsiktiga målen, inte bara utifrån kundperspektiv, utan också ekonomiskt, samt utifrån employer branding, miljö- och hållbarhetsperspektiv.”
Cristina Lázaro

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Relaterade tjänster

Digital tvilling i förvaltning

En digital representation av verkligheten

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet