Danderyds sjukhus

Modernisering av vårdlokaler, bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet

Kontakta oss

Föregångare i branschen

När Locum, på uppdrag av Region Stockholm, uppförde en ny akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus fick Plan B i början av 2012 uppdraget som BIM-samordnare och digitaliseringsstrateger. Så som branschen såg ut då var man som beställare tidigt ute med en sådan satsning. En av utmaningarna i projektet var att strukturera den enorma mängden data; att förädla och förmedla nödvändig information till rätt parter och i rätt tid. Plan B utvecklade riktlinjer och etablerade digitala system för att möjliggöra smidiga informationsflöden med tydlighet och användarvänlighet i fokus.

Involvera slutanvändarna

Alla skall ha bästa möjliga förutsättningar för sitt arbete, både under projekterings- och uppförandefasen. Inte bara projektdeltagare stod i fokus, även slutanvändarna och vårdpersonalen involverades tidigt. Med hjälp av en 3D modell är det lättare att skapa visuellt stöd för att involvera alla intressenter och få värdefull feedback i tidigt skede. I detta projekt kunde man vid modellkontroll konstatera mer än 2000 nödvändiga åtgärder tidigt i projektering, värdefulla besparingar i projektet. Genom att extrahera viktig statistik och data från modellarbetet kunde projektledningen också snabbt få en överblick över status i projektet – allt för att kunna styra resurserna på ett effektivare sätt.

Vill du veta mer?

Att kunna stötta projekteringsledningen med statistik och data om framdriften var en stor framgång i projektet!

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC