Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet.

Kontakta oss
Utveckling i rätt takt och med rätt fokus
Tillgång till testbäddar och breda partnernätverk
Djup förståelse för kärnverksamheten
Holistisk approach – från affär till effektivisering

Känner du en ökad press att fokusera på digitalisering och har svårt att se skogen för alla träd?

Digitalisering är ett buzzword, och det är få som har en klar bild av det skulle innebära för dem. Tröskeln att komma igång kan kännas hög och den tänkta resan svår att beskriva. Förbättringar av befintliga verksamheten är självklar, men nästa steg – vad skulle det innebära? Samverkan i realtid kring spelbara scenarier i digitala tvillingar? Eller till och med diversifiering av affärsmodellen för en ny marknad?

En typisk fråga många har är hur IT och dataanvändning hänger ihop marknadsarbete och produkt-/tjänsteutveckling och var en börjar. Framförallt hör vi att pressen ökar på beslutsfattare att artikulera sina strategier för att uppnå effektiviserings- och hållbarhetsmål. Intelligent automation och datadriven verksamhet är centrala teknikskiften, men de kan vara svåra att planera. Då kan det vara tryggt att veta att det viktiga inte är att börja rätt. Det viktiga är att börja.

Ägarna har satt ambitiösa mål, men den operativa verksamheten är sökande

“Vår ledningsgrupp har analyserat företagets situation, sett EU:s nya hållbarhetstaxonomier och har beslutat att vi ska vara klimatneutrala
2040. Härom veckan fick vi ett ägardirektiv om det. Nu står vi inför att planera hur vi ska nå målen. Folk pratar om att ”data är det nya guldet” och vi funderar på hur det påverkar oss.”

Svårt att ta sig till nästa nivå med fler digitala arbetssätt

“Vi har arbetat med 3D-CAD och BIM i våra projekt under ganska lång tid nu. Mer och mer har vi börjat tänka att det borde finnas mycket stora möjligheter om vi tar med er lärdomarna från projekten och ställer om företaget till mer digitalt arbetssätt. Det talas mycket om datadrivet byggandet och förvaltning. Vi funderar på vilka kundvärden det finns där. Vad skulle det innebära att ta sig dit?”

Glappet mellan strategi och verklighet

“Vi har testat olika managementkonsulter inom samhällsbyggnad som visat oss en massa fina presentationer och skrivit långa rapporter om vilka strategier vi borde ha. Vi upplever dock att de inte riktigt har förstått att vi är mitt uppe i en pressad verksamhet som inte är så lätt att ställa om. Vi skulle behöva hitta en coach som hjälper oss att göra något som är möjligt att sjösätta här och nu.”

Är det dags att börja känna på digitalisering av er verksamhet? Det här kan vi bidra med!

Vi tror på två tydliga huvudspår för utveckling och digitalisering i branschen för samhällsbyggnad: Hållbar omställning och Datadrivet byggande och förvaltning. Generellt önskar många av våra kunder hjälp i digitalt betingad marknads-, metod- och teknikutveckling, även som stöd till hållbarhetsomställningen.

Vi vet att våra kunder har olika förutsättningar och vi vet också att det inte finns EN lösning som fungerar överallt. Därför fokuserar våra metoder för att leda processen på den gemensamma dialogen, att utforska möjligheterna tillsammans.

Visionsprocess och gemensam målbild

Nyckeln till lyckad digital transformation är att skapa samsyn kring vart organisationen är på väg och varför. Vi har utvecklat en metodik som på ett enkelt och engagerande sätt involverar ledningsgrupp och medarbetare i arbetet att forma både vision och målbild. Metoden är ofta en del av våra verksamhetsutvecklingsprojekt, men används också av de som redan kommit en bra bit på vägen för att lyfta blicken och tydliggöra målbilden. Vår beprövade metod är effektiv och möjlig att genomföra helt utan fysiska möten. Slutresultaten är mycket uppskattade och användbara i det långsiktiga utvecklingsarbetet och investeringsplaneringen.

Teknik för hela livscykeln

En viktig komponent i digitaliseringsresan är att hitta rätt teknikstöd utifrån behovet att kunna hantera den ökande volymen projekt-, produkt- och fastighetsinformation. Lösningarna ska vara flexibla, lätta att använda och samtidigt fungera ihop med ofta välutvecklade IT-strategier. För att hjälpa våra kunder möta de kraven och undvika kortsiktiga lösningar eller direkta felsatsningar bistår vi i kravställning, beslutsfattande, upphandling och implementering av både mindre och större systemförändringar.

Vill du veta mer?

Vårt angreppssätt är att testa stegvis, i liten skala. Det som lyckas kan vi hjälpas åt att växla upp. Det enda vi tror är viktigt att sätta från början är en gemensam målbild framför allt om ambitionsnivå och fokus.

Vill du veta mer om vad detta kan innebära för er? Skicka mig en rad så byter vi några ord!

Johan von Porat

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade projekt

Filter

Balticgruppen

29 juni, 2023
Fastighetsbolaget som bygger ”Tillsammans för det bästa Umeå”.

Ikano Bostad

13 december, 2022
Digital transformation skapar möjligheter för en bättre vardag när Ikano Bostad anammar ett mer agilt arbetssätt.

Gästrike Vatten

21 juni, 2022
En strategisk förflyttning som leder till ökad flödeskapacitet för såväl vatten som digitala information.