Stockholm Arlanda Airport

Ett nav där Sverige möter världen.

Kontakta oss
Visionsbild 2040 för Stockholm Arlanda Airport från Swedavia

Rustar för framtidssäkrad flygplats

Swedavia har i uppdrag att driva och utveckla tio svenska flygplatser som ska säkra en god tillgänglighet inom Sverige och till resten av världen.

Just nu utvecklas och expanderas Stockholm Arlanda Airport för att fortsätta vara en hållbar och inspirerande mötesplats i framtiden. Terminal 5 får en ny säkerhetskontroll och en utökad marknadsplats, Terminal 4 och 5 länkas samman av en ny förbindelsegång, samtidigt som nya hotell, kontorsfastigheter och andra faciliteter växer fram i nära anslutning.

Plan B har fått ansvaret för det digitala ärendehanteringssystemet där kommunikation, uppgifter och beslut hanteras för att säkerställa projektets effektivitet och kvalitet.

Effektiv ärendehantering – tryggare projekt

Plan B säkerställer att frågor, uppgifter och beslut kan hanteras på ett effektivt och digitalt sätt. Detta gör inte bara att de många olika delprojekten kan ta väl underbyggda beslut och snabbt hantera frågor som dyker upp, utan även att informationen sparas och blir spårbar. 

I så komplexa projektmiljöer som de i Swedavias utvecklingsprojekt på Arlanda är det A och O att ha kontroll på informationen. Att exempelvis kunna se vilket beslut som togs för två år sedan, av vem och på vilka grunder, är nödvändigt för att förstå, men även för att kunna härleda uppgifter och ansvar till rätt part.  

Idag är de digitala arbetssätten väletablerade och det går snabbt att sätta upp nya projekt. 

”Vi utgår alltid från principer för effektiva arbetssätt och erfarenheter från tidigare projekt och kunder men har valt projektets ärendehanteringssystem, Jira, för att det går att anpassa till varje projekts specifika förutsättningar. Många projektmedlemmar kommer till oss med önskemål och förslag till förbättringar som vi då utmanar mot dessa principer och sedan implementerar tillsammans med projektledaren”, säger Emil Lundgren Parra, Jiraspecialist i flera av Swedavias utvecklingsprojekt på Arlanda, och fortsätter:

”Att kontinuerligt säkerställa att systemet stöttar projektet i den fas det befinner sig i underlättas av att vi som administrerar systemet är en aktiv del i programmet. Vi är en del av stabsfunktionen men jobbar i tät dialog med projektledarna i respektive projekt.

Inkluderat de pågående utvecklingsprojekten så har vi idag uppskattningsvis över 400 000 ärenden i olika ärendehanteringssystem som vi administrerar. Det ger en otrolig kunskapsbank för att förstå hur effektiva projekt drivs i verkligheten. Detta tar vi naturligtvis med oss i i det fortsatta arbetet på Arlanda.”

Visionsbild för entré till Stockholm Arlanda Airport från Swedavia
Bilder på framtidens flygplats från Swedavia.se.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna om du vill höra mer om projektet!

Relaterade områden

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC