Den smarta byggnaden

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Kontakta oss
+20 års erfarenhet från byggbranschen
Djup förståelse för kärnverksamheten
Utveckling i rätt takt och med rätt fokus
Förstår samverkan mellan teknik och människa

Hållbara miljöer för användaren

För oss är det en självklarhet att arbeta med fastighetsutveckling, både bostäder och kommersiella lokaler. Det råder bostadsbrist samtidigt som vår byggda miljö står för en ansenlig del av Sveriges klimatavtryck – det vi vill ändra på! Att utvärdera fler alternativa lösningar innan vi bygger borde vara en självklarhet, det är så vi bygger bättre. Byggnaderna ska också kunna fungera bättre med oss människor och underlätta våra liv genom att bli uppkopplade och smartare. Vi ser det som vårt ansvar att stötta fastighetsägare när de bygger framtidens hem och arbetsplatser.

Izabelle om Plan B

”På Plan B har vi länge effektiviserat själva uppförandet av både bostäder och lokaler genom att använda digitala arbetsprocesser. Vi tycker det är väldigt glädjande att allt fler aktörer nu också väljer att fokusera på byggnaders hela livslängd. Det handlar inte bara om att hålla ordning på ritningar, utan om att hela tiden se till att byggnaden är så bra den bara kan vara – ur ett ekonomiskt, miljömässigt och ett brukarperspektiv. För oss innebär det att vi lägger mer fokus på att knyta byggnadens fysiska installationer till ägarens eller brukarens vardagliga arbete eller upplevelse. Hur redovisar vi t.ex. aktuell energiförbrukning för brukaren eller hur hjälper vi en drifttekniker prioritera reparationsarbeten?”

Izabelle Kleinau

Är du fastighetsutvecklare och vill veta mer? Vi bidrar mer än gärna med våra erfarenheter!

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet

Digital tvilling i förvaltning

En digital representation av verkligheten

Förändringsledning

När förutsättningarna ändras allt snabbare

Vikten av ökad innovationsförmåga

Snabbare växling från behov till marknad

En hållbar samhällsbyggnadssektor

Vi utvecklar vår omvärld genom våra uppdrag

Relaterade projekt

Filter

Balticgruppen

29 juni, 2023
Fastighetsbolaget som bygger ”Tillsammans för det bästa Umeå”.

Trädgårdsvillan

16 maj, 2023
BIM-samordning och strategiskt ansvar för projektets digitala processer.

Uppsalahem

14 februari, 2023
Uppsalahems digitala informationshantering i projekt och förvaltning med digital tvilling.