Vikten av ökad innovations­förmåga

Snabbare växling från behov till marknad leder till att många etablerade metoder och affärsmodeller allt fortare blir passé.

Kontakta oss
Förenar hållbar omställning, digitalisering och affärsutveckling
Öppna innovations­systemet Skills – en testbädd för idéer
Lång erfarenhet av stora projekt, såsom ASHVIN och Nationella Riktlinjer
+20 års erfarenhet från byggbranschen

Var är din organisation om tre år?

Samhället står i början av ett systemskifte. Vår sektor behöver hantera artificiell intelligens, nya konsumtionsmönster, och måste förhålla sig till globalisering, kriser i försörjningskedjan, klimathotet, nya konkurrenter med helt nya affärsmodeller med mera.

Marknads- och teknikutvecklingen går allt fortare och blir alltmer omvälvande. Många av våra etablerade metoder, tumregler och vanor är på väg att bli allt mindre relevanta. I en sådan marknad är förmågan att lära sig snabbare än konkurrenterna den enda hållbara konkurrensfördelen. Våra kunder ställer sig ofta frågor om hur de ska hantera dessa utmaningar. I botten ligger frågan om var de vill befinna sig om några år.

Några av de utmaningar som våra kunder står inför och frågor som de ställer sig är följande:

Osäker omvärld

Vi har försökt övervintra tills det uppstår ett nytt normalläge men det verkar som om osäkerheten kommer bestå. Hur kan vi förhålla oss till ständigt ökad osäkerhet på vår marknad?

Omställning av företagets kompetens

Den digitala utvecklingen kräver förmågor som vi inte har. Hur kan vi skapa ett företagsklimat som är attraktivt för de medarbetare vi vill ha och behöver? 

Hållbar omställning 

Vi behöver ställa om vårt företag till att bli mer hållbart. Hur kan vi göra den omställningen på ett lönsamt sätt?

Ta vara på idéer 

Vi ser massor av intressanta möjligheter i våra flöden, och våra duktiga medarbetare har också fina idéer. Men allt stannar som prototyper, och vi tycker ändå vi har gjort så stora investeringar som vi orkar. Hur kan vi få fler av våra medarbetares goda idéer att användas i vår verksamhet? Hur kan vi öka vår förmåga att utvecklas genom samverkan med andra aktörer? 

Ökade egna kostnader och minskad betalningsvilja hos kunderna

Vår produktionskostnad ökar medan kundernas möjlighet att betala minskar. Kan vi skapa nya, kompletterande intäktsströmmar så att vi blir mindre sårbara för enskilda marknader?

Snabb teknisk utveckling

Det pratas överallt om artificiell intelligens, automatisering och värdet av data. Vi tycker att det är svårt att veta var man ska börja, och vad man ska hoppas kunna åstadkomma. Hur kan vi börja digitalisera oss för att sänka våra kostnader, öka kundvärdet eller skapa intäkter från data? 

Innovation tillsammans

En väl fungerande innovationsverksamhet erbjuder ett sätt att svara på de här frågorna. Innovation bildar en nyttig länk mellan och omvärldsförändring, marknadsutvecklingen och kundernas kommande förväntningar och den egna organisationens förutsättningar. Den bereder vägen för både framtid och nutid: att undersöka och upptäcka framtidens normalläge, eller att sänka kostnader i dagens verksamhet. Den är också en god kompass till det kompetens- och hållbarhetsskifte branschen står inför.

Om man har ett behov att utveckla sitt bolag så rekommenderar vi ofta att man börjar med:

(1) en förstudie, så förutsättningarna blir dokumenterade och det finns en första plan för hur man kan arbeta.

Därefter är det tre steg som varje omställning bör gå igenom:

(2) Utveckla en road map som hela ledningen står bakom,

(3) Utveckla de fyra leveransförmågorna, samt

(4) Arbeta med förändringsledning av bolaget.

Frågorna man har kan gälla en del av verksamheten, eller utmynna i en transformation av hela bolaget. Men att utveckla nya produkter, tjänster och metoder ligger ofta ganska långt ifrån den dagliga verksamhet där våra kunder är experter. Därför arbetar vi ofta med våra kunder som rådgivare, mentorer och processledare genom hela denna process.

Vi hjälper till med den strategiska förstudien, och hela vägen till förändringsledning. En intressant möjlighet är också att använda oss som informell innovationsavdelning. Kostnaderna för nätverkande och utvecklingsarbeten kan gå ner rejält genom att anlita oss som utvecklingsledare och få tillgång till spetskompetenser via våra nätverk.

Vi tror att det första steget är att börja med något avgränsat och hanterbart. Det är inte viktigt att hantera detta på exakt rätt sätt från första stund. Det viktiga är att börja.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta mig om ni vill diskutera era förutsättningar och behov! Kanske blir det en ansats i en ny riktning mot en mer lönsam och hållbar framtid?

Carl Bylund

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade projekt

Filter

Avloppsreningssystemet MAXIMA

24 februari, 2024
En av regionens största infrastruktursatsningar i närtid

Mariestads bruk

8 november, 2023
Digital projektmiljö möjliggör högeffektivt genomförande

Tvärbanan

25 september, 2023
Plan B har hjälpt till med digital projektstyrning, från förberedande arbeten till första byggstart 2018 och fortsatt.