Digital tvilling i förvaltning

En digital representation av verkligheten ger oss en hel palett av nya möjligheter för att förvalta och utveckla vår byggda miljö – en nyckel till en hållbar bransch.

Kontakta oss
Vi kan fastighets­förvaltning och -utveckling
Långsiktighet framför ny teknik
Lösningar byggda på standarder

Hur blir digitalisering av fastigheter ett värdehöjande tekniksprång för fastighetsägare?

För att maximera värdet i våra byggnader och anläggningar behöver vi snabbt kunna visualisera, testa och analysera nya lösningar, nya behov och nya användarscenarion. Våra vanliga sätt att lagra information, som papper, mejl och ritningar snarare tar resurser i anspråk än hjälper oss bli snabbare, mer precisa och fatta klokare beslut.

Vi vet att det är en resa för de flesta att ställa om till en digital fastighetsförvaltning, men vi vet också att det går, vilka mervärden det skapar och framför allt vilka problem våra kunder lyckas övervinna.

Pappersberoende processer gör oss långsamma

Utan digital fastighetsinformation blir det oerhört krävande att försöka få fram rätt dataunderlag för att hantera renoveringsprojekt, kunddialoger och avtalsprocesser. Lite som att manuellt söka information i multipla uppslagsverk framför att googla fram den. Att vara dokumentberoende är resurskrävande, digital fastighetsinformation frigör tid till värdeskapande arbete.

Våra byggnader dras med ett analogt arv i en digital värld

En utmaning för många fastighets- och anläggningsägare är den historik som finns lagrad i pärmar och arkiv. Nu är det dessutom ofta nya typer av information som ska tas omhand som digitala modeller och databaser. Att ställa om arbetssättet för informationsförvaltning och skapa förutsättningar för att kunna använda information på rätt sätt är A och O för en modern och robust förvaltningsprocess.

Kunder förväntar sig digitala tjänster och kommunikation

Vi lever i en tid där vi måste vänja oss vid en hög förändringstakt, samtidigt som förändringstakten aldrig kommer att vara så långsam som den är idag. Det betyder att verksamheter behöver ta till sig förändringarna för att behålla sin konkurrenskraft. Framtida samarbete i värdekedjan och med kunder bygger i allt större utsträckning på digitala metoder och kunder förväntar sig snabba interaktioner i användarvänliga gränssnitt.

En simulerad kopia i datormiljö erbjuder ökad effektivitet i den dagliga förvaltningen

En digital tvilling är en digital representation av hur våra byggnader och anläggningar ser ut, fungerar och används. Den är ett kraftfullt verktyg och fungerar som navet i en modern förvaltnings- och underhållsprocess. Den digitala modellen knyter samman olika typer av viktig information och låter användaren studera och analysera helheten för att kunna fatta snabbare och bättre beslut i det dagliga arbetet.

Att ställa om från ett ritningsarkiv till en förvaltningsprocess med utgångspunkt i den digitala tvillingen är värdefullt och kräver både tålamod och förändringsledning. Den digitala tekniken och de analoga människorna är lika viktiga komponenter i arbetet. Att som förvaltare eller ägare investera i ”digitala byggnader” ökar de reella värdena och skapar samtidigt bättre förutsättningar för att hantera framtidens krav på vår byggda miljö.

Strategisk rådgivning

Vi hjälper er i er resa mot det digitala arbetssättet. Det är inte alltid lätt att navigera i djungeln av begrepp och trender kopplat till digitalisering. Vi arbetar med enkla och engagerande koncept för att sätta tydliga målbilder och handlingsplaner för att förflytta organisationer och företag i rätt riktning. Vår metodik bygger på vår övertygelse att digitalisering handlar lika mycket om människan och förändringsledning som det gör om teknologier.

Teknisk informationssamordning

Att lägga grunden för en förvaltningsprocess med utgångspunkt i digital information och teknologi kräver ordning och reda och tydliga informationskrav. Våra tekniska experter hjälper er bygga upp rätt förutsättningar för en digital tvilling genom att anamma standardiserade informationsstrukturer och krav som är lätta för er och för era leverantörer att använda. Vi hjälper er att implementera rätt arbetsmetoder och rätt teknikstöd, från behovsanalyser till utrullning.

Datafångst för optimering av fastigheter

Ett mer sammanhållet sätt att lagra och hantera digital information skapar också möjligheter för att nyttja data för bättre beslutsfattande. Att tydligt visualisera hur våra projekt eller byggnader presterar är viktiga verktyg för att sänka energiförbrukning, optimera kundupplevelsen och minimera risker i ombyggnationer. Vi hjälper er att använda modern teknik som IoT (Sakernas internet) och beräkningsverktyg för att bli mer datadrivna i ert sätt att arbeta.

Vill du veta mer?

Det finns otroligt många möjligheter att utveckla sättet vi tar hand om vår byggda miljö och digitaliseringen ger oss många lågt hängande frukter att plocka. Slå mig en signal så berättar jag mer!

Carl Bylund

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade projekt

Filter

Avloppsreningssystemet MAXIMA

24 februari, 2024
En av regionens största infrastruktursatsningar i närtid

Mariestads bruk

8 november, 2023
Digital projektmiljö möjliggör högeffektivt genomförande

Tvärbanan

25 september, 2023
Plan B har hjälpt till med digital projektstyrning, från förberedande arbeten till första byggstart 2018 och fortsatt.