Sickla stationshus

Utveckling av Sicklas nya landmärke

Kontakta oss

Ett hållbart bygge tornar upp sig

Under 2024 vankas det tillträde till nya Sickla Stationshus, en viktig knutpunkt i Nacka kommun med kollektivtrafik via Tvärbanan, Saltsjöbanan, bussar och så småningom en direkt uppgång från den framtida tunnelbanestationen. Den 23 våningar höga byggnaden kommer att inrymma allt ifrån kontor och konferenslokaler till gröna terrasser, caféer och restauranger.

Sickla Stationshus utvecklas av Atrium Ljungberg, som tillsammans med Region Stockholm driver det gemensamma projektet som omfattar uppförande av delar för den nya stationsuppgången.

I projektet har det tagits sikte på att byggnaden ska leva upp till de tuffa kraven enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM och nivån ”excellent”, ett tecken på Atrium Ljungbergs fokus på att utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer. Ett annat är den höga digitaliseringsgraden under uppförandet, till vilken vi har fått förtroendet att bidra.

Digital ärendehantering

I projektet har Plan B varit med och implementerat ett digitalt ärendehanteringssystem med stöd av mjukvaran Jira. Det gör att projektgruppen kan kommunicera digitalt med ökad spårbarhet och beslut som tas i projektet kan delges samtliga deltagare.

Plan B har i samband med projektet i Sickla ansvarat för implementeringen av ett BIM-baserat mjukvarusystem hos Atrium Ljungberg. Systemet från Dalux utgör grundlag för projektets filserver och modellserver samt är en effektiv kommunikationskanal för byggledningen ut till berörda entreprenörer. Digitala besiktningar, skyddsronder och avvikelsehantering är några saker som möjliggjorts i projektet.
Vårt uppdrag har även innefattat 3D-samordning i projektet. Något som visat sig viktigt i synnerhet för samordningen mot den nya tunnelbanan.

Länkar för dig som vill läsa mer

Vill du veta mer?

3D-samordningen har varit till nytta för både Sickla Stationshus och utbyggnaden av nya tunnelbanan. Detta kopplat till den digitala ärendehanteringen har tillfört en effektiv kommunikation som minimerat problem där projekten överlappat.

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC