Balticgruppen

”Tillsammans för det bästa Umeå”

Kontakta oss
Östra Strandgatan 24 och skulpturen Julia. Fotograf: Sebastian Sahin.

Dialog för en attraktiv stad

Balticgruppen är ett Umeåbaserat privat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter sedan 1987. Bolagets approach är att dialogen med kunder, näringsliv, samhällsaktörer och Umeåbor är helt avgörande för att kunna bygga en attraktiv stad. Denna dialog skapar inflöde av nya perspektiv och insikter som de mixar med sin kunskap om Umeå och stadsutveckling. Bevis på bolagets framsteg är att de har varit involverade i uppförandet av flera uppmärksammade byggnader och områden i Umeå, såsom Konstnärligt campus, Kvarteret Utopia, Väven och Skulpturparken.

Utveckling är nyckeln till hållbarhet

Umeå förväntas ha vuxit till 200 000 invånare år 2050. För att optimera sin del i tillväxtresan och ge dessa människor förutsättningar att leva ett hållbart liv har Balticgruppen de senaste åren arbetat aktivt med att fördjupa sin analys.

”Vår analys pekar på att vi gör vårt största bidrag när vi gör det vi kan bäst: investerar långsiktigt för framtiden genom att utveckla, bygga och förvalta fastigheter. Därför har vi utifrån insikterna i vår affärsplan tagit första steget mot en effektivare informationshantering och ett digitalt arbetssätt i bygg och förvaltning”
berättar Joel Edeblom, byggprojektchef.

Några identifierade möjligheter som led i detta är att bygga ihop centrum och Umeå universitetsstad till en sammanlänkad kärna som bättre kan bära hela stadens styrkor, att bygga för att attrahera fler kunskapsföretag och att bygga in både ett genuint hållbarhetstänk och en flexibilitet för framtida transportsätt så att fler människor kan leva och verka hållbart i Kunskapsstaden.

Digital transformation är nyckeln till effektivare genomförande

För att kunna öka fokus på effektivitet och värde per byggd kvadratmeter sökte Balticgruppen en partner som kunde stötta dem i deras informationsleverans. Plan B fick förtroendet att lotsa bolaget på resan och ge stöd i deras arbete med underlag till en strategi och handlingsplan för informationshantering.

Digital informationshantering kan erbjuda ett antal fördelar i en byggnads livscykel inklusive:​

  • Förbättrat samarbete och samordning mellan projektintressenter, såsom arkitekter, ingenjörer och entreprenörer.​
  • Bättre visualisering och simulering av byggnadsdesignen, vilket möjliggör enklare identifiering av potentiella problem och mer exakt beslutsfattande.​
  • Förbättrad kostnads- och tidshantering, eftersom tekniker som exempelvis BIM och digitala tvillingar möjliggör bättre uppskattning och spårning av projektkostnader och tidplaner.

Vad innehåller en digitaliseringsstrategi?

Vi hjälper Balticgruppen svara på vilka saker som behöver bli digitala och hur dessa behöver kravställas. Strategin utgår från ett antal fokusområden med olika åtgärder gällande utveckling av teknik, metodik, process och organisation.

Exempelvis hur man kan skapa ett mer samordnat arbetssätt och uppnå kvalitetssäkring och hantering av risk i projekt med en projektportal. Det är en plats för projektledaren där hen har sin ”projektsida” och varifrån hela projektet kan överblickas och kontrolleras. Saker görs en gång och direkt hamnar på rätt ställe. ​Underlag för hållbarhetsanalyser och -kalkyler har också en viktig plats i informationshanteringen, vilket både är något som de själva och deras deras partners jobbar allt mer med, samtidigt som kraven på hållbarhetsredovisning ökar.

Ett annat exempel är att hitta vägar för att minska mängden e-post relaterade till ärenden och i stället få överblick över ärendens status i projektering, produktion och förvaltning. Med effektivare ärendehantering kopplat till respektive projekt, roll och funktion i stället för till enskilda personer förenklas informationsflödena betydligt.

Verksamhetsutveckling med livscykelperspektiv

Digital transformation handlar om att strömlinjeforma leveranserna från idé till drift och förvaltning för att med tekniska hjälpmedel skapa värde i hela livscykeln. Vi går schematiskt sett igenom sju steg:

  1. Definierar värdet av digital transformation​ för att skapa​ samförstånd​
  2. Sätter medarbetarna ​i centrum​ för att förbereda en kulturförflyttning​
  3. Skapar försprång​ med effektivt ​och mätbart initiativ​ genom att starta smått men strategiskt
  4. Kartlägger teknologin för att välja sådan som skalar med de långsiktiga målen
  5. Gör mer och snabbare med hjälp av väl valda partners och experter som delar visionen
  6. Söker feedback och lär av erfarenheterna för att finjustera strategin längs med vägen
  7. Skalar och transformerar när nya möjligheter dyker upp – Nya möjligheter kommer och då gäller det att omfamna dessa för att förbättra ytterligare!
Kontorshuset på Östra Station_skissbild Wingårds
Kontorshuset på Östra Station. Visionsbild: Wingårdhs.
Carl Henrikson

Vill du veta mer?

”Balticgruppen har en konkurrensfördel genom att deras team är imponerande samstämmigt med tydlig ansvarsfördelning och stort engagemang. De har insett att en digital transformation i grund och botten inte är ett IT-projekt utan ett verksamhetsutvecklingsprojekt”

Carl Henrikson

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Relaterade tjänster

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet