Nya Ångström i Uppsala

Nytt laboratorium på universitetet

Kontakta oss

Hög ambitionsnivå

Om- och nybyggnationen av Nya Ångström är Uppsala Universitets hittills största investering. Uppsala Universitet vill behålla sin plats bland världens främsta universitet så detta är en offensiv satsning med höga krav på digitala arbetssätt, man skall arbeta smart och med bästa möjliga teknik. Plan B har tagit fram en digitaliseringsstrategi och samordnar hela projektet.

Plan B tog fram nya, digitala kommunikationsverktyg och en molnbaserad plattform för modellsamordningen. Eftersom verksamheten skall pågå som vanligt trots ombyggnationen är det viktigt med kontinuerlig riskberäkning och hantering. Tack vare den digitala modellframställningen framkom fler än 1000 förbättringsåtgärder vi kunde påvisa i tidigt skede. Vi skapade också ett digitalt verktyg för en mer visuell och lättöverskådlig redovisning av RFP-processen som underlättar och sparar tid för projekt- och projekteringsledarna.

Datadriven uppföljning och total spårbarhet i molnet

I nära samarbete med Projektledarna skapade vi strategier för att arbeta helt digitalt. Att få alla aktörer att kommunicera via systemen var en utmaning men effekterna blir en överskådlig, transparent och spårbar informationshantering som man också kan dra lärdom av för framtida projekt.

Vill du veta mer?

Ett projekt i framkant, att samla alla kring en gemensam arbetsprocess ställde höga krav på oss som digitaliseringsledare.

Relaterade områden

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC