Från vision till digital tvilling

Att digitalisera Sveriges största avloppsanläggning

Kontakta oss

Europas största scanningsuppdrag

Utöver en övergripande strategi för framtida arbete ledde Plan B arbetet med att laserscanna Sveriges största och kanske mest komplexa avloppsreningsverk. Denna detaljerade och informationsrika modell är ett aktivt dokument – grunden för en digital tvilling – där man inte bara kan hitta nödvändig information för projekt och underhåll – man kan ta ut intrikat statistik, förutse nödvändiga uppdateringar och arbeta med riskminimering. Den gör det också lättare att prognosticera vid om- och nybyggnation.

Rustade för Stockholms framtida avloppsrening

Stora investeringar och komplexa anläggningar kräver att det är ordning och reda så att projektledare och underhållsansvariga kan utföra sitt arbete, att arbeta utifrån dokument och ritningar identifierades på Stockholm Vatten som en risk för framtiden. Vårt uppdrag gick därför ut på att verka fram en strategi, processbeskrivningar, kravspecifikation och resursplanering för att Stockholm Vatten och projektet Stockholm Framtida Avloppsrening (SFA) skulle kunna genomföra en digital transformation.

Idag är Stockholm Vatten en organisation rustad för att hantera massiva informationsvolymer i framtida projekt och sitt drift- och underhållsarbete. Genom att säkerställa en högre grad av digitaliserade arbetsprocesser bygger man en bra bas för vidare automatisering och styrning och är nu en samhällsbyggare i framkant som är med och driver utvecklingen framåt.

Vill du veta mer?

Det här är ett av de roligaste och mest utmanande projekt jag deltagit i. Att få bidra till en bättre vattenhantering i Sverige är viktigt för mig och för Plan B!

Relaterade områden

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Relaterade tjänster

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC