Hemsö fastigheter

Digital informationshantering i projekt och tillgångsförvaltning

Kontakta oss
Bild: Hemsö

Vill stärka ryggraden i samhället

Hemsö sökte en strategisk partner som kunde hjälpa dem att definiera och implementera en handlingsplan för en digital transformation med tillhörande utvecklingsinitiativ.

Hemsö är en av Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende med fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland. Hemsö uttrycker själva att de vill ge samhället en hållbar ryggrad så att vi alla står stadigare inför morgondagens utmaningar. Bolaget befinner sig i en stark tillväxt och ett fastighetsbestånd som utökas ständigt genom förvärv och nya projekt.

Många fastigheter och projekt har på ett eller annat sätt redan börjat använda digitala verktyg och metoder för informationshantering, men utmaningen är att utveckla en enhetlig och långsiktig lösning för informationshantering för hela bolaget sett utifrån ett teknik-, metodik- och organisationsperspektiv.

Prioriterade områden i uppdraget var att kartlägga informations- och utvecklingsbehovet i byggnaders livscykel – från planering/affär till förvaltning eller försäljning.

En hållbar informationshantering

För att tydliggöra verksamhetens behov genomfördes en förstudie, både utifrån Hemsös förutsättningar och en omvärldsanalys med kartläggning av branschtrender och yttre krav. Utifrån förstudien och en rad workshops kunde en lämplig handlingsplan presenteras för utveckling av digital informationshantering i projekt och tillgångsförvaltning.

Informationshantering handlar om mer än ”BIM” och inkluderar livscykelinformation i alla dess former inklusive exempelvis skannade byggnader i form av punktmoln som digitala tvillingar, ritningar, 3D-modeller, kravdatabaser, underhållssystem, sensordata, mötesanteckningar, ärendehantering, miljöcertifiering, produktdatablad, med mera.

Handlingsplanen innehåller en sammanställning av utvecklingsinitiativ relaterade till en utvecklad digital roadmap. Initiativen beskrivs utifrån kartlagda förutsättningar, kompetens- och utvecklingsbehov.

“Handlingsplanen för digitaliseringen av Hemsö som Plan B har utvecklat med oss fungerar som ett genomtänkt underlag som gjorde att vi vågade ta beslut. Nu implementerar vi planen del för del i vår förvaltnings- och projektverksamhet.”
– Fredrik Hörnsten, digitaliseringschef på Hemsö

Bild: Hemsö

Länkar för dig som vill läsa mer

Rogier Jongeling

Vill du veta mer?

Hemsö är ett fantastiskt exempel på ett bolag med stark tillväxt där nyfikenhet, nytänk och utveckling går hand i hand. Ett väldigt roligt team att jobba med!

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Relaterade tjänster

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet