Avloppsrenings­systemet MAXIMA

En av regionens största infrastruktursatsningar i närtid

Kontakta oss
VA SYD MAXIMA systembild
Systembild över det nya avloppsreningssystemet sträckning från VA SYD.

En hållbar avloppsrening

VA SYD, en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer, ska bygga ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö.

Infrastruktursatsningen som går under namnet MAXIMA är en gemensam, regional lösning på en framtida hållbar och robust avloppsvattenrening i flera delar. Ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk utgör navet i avloppsreningssystemet och ska ta emot och behandla avloppsvatten från kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Sjölunda avloppsreningsverk kommer även att, som tidigare, rena avloppsvatten från tätorterna Bara och Klågerup i Svedala kommun och Hjärup i Staffanstorps kommun.

Uppbyggnad av verksamhetssystem från grunden

Det unika med denna gigantiska infrastruktursatsning och dess projekt är inte bara omfattningen, utan också avsaknaden av styrande dokument för informationshantering i kommande projektering och byggnation. I programorganisationen som ska bygga det nya avloppsreningssystemet/MAXIMA, har man behövt bygga upp verksamhetssystemet från grunden för att skapa bra förutsättningar för kommande aktiviteter i byggprocessen. Till exempel behöver man få moderna digitala systemstöd på plats för att hantera den stora mängd information som ska skapas och användas. Det finns även höga informationssäkerhetskrav som måste definieras och struktureras, vilka både skapar begränsningar och vissa möjligheter.

Projektet spänner över många år, samtidigt som förutsättningarna i viss mån är rörliga genom fortsatt tillväxt och utveckling av teknik och digitalisering. Detta ökar kraven på samarbeten och partnerskap där så väl tekniska förutsättningar, metoder och processer samt roller och ansvarsfördelning blir så klarlagda som möjligt. Det är här vi som digitaliserings- och förändringsledare kan bidra, utifrån lång erfarenhet från liknande infrastrukturprojekt och inte minst vårt arbete med Nationella Riktlinjer för livscykelinformation.

VA SYD avloppssystem MAXIMA
Badmöjligheter vid Öresunds kust.
Rogier Jongeling, Plan B, och Tommy Lindeberg, WAADE.

Stödfunktion Information

Tommy Lindeberg från WAADE har rollen som funktionsansvarig för stödfunktionen Information på uppdrag av VA SYD. Plan B stöttar i sin tur WAADE i uppdraget med fokus på strategier för den systematiska kravställningen och verksamhetsutvecklingen. Uppdraget med att leda, driva och stötta informationshanteringen i programmet innefattar:

  • Ledning och styrning av funktionen Information
  • Framtagande av regelverk och processer som ska gälla för alla inom programmet
  • Uppföljning hos beställarorganisationen och leverantörer att regelverket följs
  • Digital informationshantering inom programmet; samordning, kontroller och leveranser
  • Kravställning av digital informationshantering i upphandlingar
  • Datasamordning och BIM-samordning som kontinuerligt stöd
  • Upphandling, implementering och utveckling av digitala stödsystem

Vill du veta mer?

”Detta är ett exempel på samarbete som vi skulle behöva se fler av i branschen för att åstadkomma effektivare klimat- och energiomställningsprojekt!”

Rogier Jongeling

Relaterade områden

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Relaterade tjänster

Digital projektstyrning för tryggare projekt

Effektiviserar och kvalitetssäkrar med stöd av BIM och VDC