Nationella riktlinjer

En möjlighet att ena branschen

Kontakta oss

Plattformen för branschen

På uppdrag av Smart Built Enviroment har Plan B samlat, utvecklat och redovisat Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata.

Syftet är att samla och publicera rekommendationer för hur samhällsbyggnadssektorns aktörer bör hantera modellbaserad information för hela processen från tidiga skeden, projektering, bygg och etablering till förvaltning, genom hela livscykeln.

Riktlinjerna bygger till stor del på internationella standarder och är framtagna med utgångspunkt i bland annat olika delar av SS-EN ISO 19650, klassifikationssystemet CoClass och dataschemat Industry Foundation Classes (IFC). Allt för att underlätta för branschen att enas om gemensamma principer och tillvägagångssätt.

Öppen källkod

Informationen på portalen skall vara enhetlig, lättnavigerad och tillgänglig för användaren. Det är viktigt att man som aktör snabbt och enkelt kan ”plocka ihop” sin egen manual eller kravställning så att den passar ändamålet och mottagaren. Därför byggs plattformen för riktlinjerna upp med ett Lego-tänk – alla branschgemensamma definition och krav redovisas som byggblock som tillsammans utgör en heltäckande kravställning, för till exempel en fastighetsägare eller en byggentreprenör.

Plan B har under uppdraget tryckt på vikten av att plattformen ska kunna användas i flera olika system eller redovisas på olika sätt. Därför används en öppen källkod så att allmänheten och branschens aktörer fritt ska kunna bidra till plattformens innehåll och förädla informationen vidare.

Länkar för dig som vill läsa mer

Vill du veta mer?

Det här projektet är en viktig pusselbit om vi ska kunna ena branschen om gemensamma arbetssätt, något vi brinner för!

Relaterade områden

Bostad och lokal

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Industri

Att få guida svensk industri in i en digital era

Infrastruktur

Enorma investeringspaket och ett ständigt växande behov

Vård och omsorg

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Kunskapsmiljöer

Lokaler som passar i kunskapssamhället

Relaterade tjänster

Digital transformation

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet