Skip to main content

Plan Bs julgransretro

Stockholm, 20 december 2023

För oss som är vana vid Lean och Agile är retrospektiv – att alltså titta tillbaka för att komma framåt – ett viktigt inslag innan en ny sprint påbörjas. I tillbakablicken på 2023 har jag anpassat det retrospektiva formatet till årstiden!

De flesta har väl kört den klassiska varianten med frågorna; Vad gick bra, Vad gick inte så bra och Hur kan vi förbättra oss? Normalt fokuserar retrospektiv på den senaste ”sprinten” som referensperiod, men vid juletid kan det vara värt att tänja på ramarna lite extra. Här får du en kort retro med Plan B-året 2023 som referensram:

Ljus i granen: Vilka highlights hade vi under året?

Klappar under granen: Vilka önskningar har gått i uppfyllelse i år?

Önskelistan: Vilka önskningar har tyvärr inte infriats i år?

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott 2024 med nya möjligheter!

Carl Bylund, vd på Plan B med kollegor