Skip to main content

Grundprinciperna för informationsleveranser i BIM-bas IDS på svenska

Stockholm, 17 oktober 2023

Rogier Jongeling, Plan B samt BIM Alliance, och Jasper de Mink, en av grundarna till BIM Basics ILS.
.

BIM-bas IDS samlar definierade överenskommelser och principer för aktörer inom samhällsbyggnadsområdet, som vi haft förmånen att bidra till. Och nu finns den översatt till svenska!

Samarbetet mellan aktörer underlättas om den information som den bygger på är utbytbar, strukturerad, entydig, korrekt, fullständig och återanvändbar. Grundprinciperna för informationsleveranser (BIM-bas IDS) är ett viktigt första steg.

Hur påverkar BIM-basen och Nationella Riktlinjer projekten?

Jasper de Mink, en av grundarna till BIM Basics ILS, samtalar med Rogier Jongeling från oss Plan B, här som representant för BIM Alliance. om hur de bland annat skapar bättre självförtroende bland designers när de skapar modeller:

Enklare kommunikation = bättre samarbete

I den nyss uppdaterade och översatta versionen av tillämpningsbara riktlinjer har den ursprungliga grunden kompletterats efter feedback och insikter från arbetsområdet. BIM-bas finns i dagsläget tillgänglig på engelska, tyska, spanska, italienska, nederländska och svenska.

BIM-bas IDS guidar användare och ger värdefulla tips, vilket gör den till en genväg mot ett bättre strukturerat och entydigt informationsutbyte inom byggbranschen. De tillämpningsbara riktlinjerna svarar konkret på:

  1. Varför vi utbyter information
  2. Hur vi utbyter information
  3. Vad vi kommer överens om för att möjliggöra samarbete
  4. Minimikrav på information i aspektmodellerna
Ta del av informationen bakom varje box på den svenska sidan av BIM-bas

Vem ligger bakom plattformen?

BIM bas IDS hanteras av en förvaltningsorganisation med central samordning från Nederländerna och olika internationella kontakter. Vi på Plan B har lett den svenska översättningen av plattformen på uppdrag av BIM Alliance som del av vårt engagemang i projektet med Nationella Riktlinjer.

Målet är att tillgängliggöra och utveckla den digitala plattformen och dess innehåll i dialog med samhällsbyggnadssektorns aktörer. I Sverige är BIM Alliance drivande och samarbetar i sin tur med ett antal nyckelorganisationer kring innehåll och implementering av Nationella Riktlinjer, till exempel Svenska Institutet för Standarder (SIS), Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mer information

Är du nyfiken på att se den svenska översättningen? Besök BIM-bas

Se även Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för bygg miljö, i vilka principerna från BIM-basen är implementerade.