Skip to main content

Certifierade mentorer i avancerad VDC

Göteborg + Stockholm, 30 maj 2023

Anders Rosell, Elina Nilsson och Pontus Espling från Plan B med certifikat i händerna tackas av professor Martin Fischer från Stanfords universitet för sina arbetsinsatser. Med tre medarbetare som kan titulera sig VDC-mentorer toppar Plan B kompetensområdet i Sverige.

I fredags avslutades certifieringsprogrammet i Virtual Design and Construction (VDC) i Oslo under ledning av Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och Stanford Center for Professional Development. De 170 yrkesverksamma studenterna som genomfört det praktiskt inriktade programmet fick sina diplom, samtidigt som programmets 20 sakkunniga mentorer från branschen fick varsitt certifikat som intygar att de nu är slipade VDC-mentorer. En nyckelkompetens som kan tillämpas i alla faser av projektlivscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen.

Plan B har varit representerade med inte färre än tre VDC-mentorer; Anders RosellElina Nilsson och Pontus Espling. De har under det senaste året fått sätta sig in i ett gäng olika deltagares verkliga projekt från en rad olika branscher och coachat dem i implementering och praktisk tillämpning av VDC i deras respektive organisationer. Vi är såklart stolta över deras engagemang och flit, vilket även professor Martin Fischer från Stanford vittnar om i sin personliga återkoppling:

“I hope you are a bit proud of Elina, Anders, and Pontus for earning their VDC mentor certificate! It was fantastic to have them in the program and be able to count on their thoughtful support and mentoring! Thank you!

 

De tjugo mentorerna kommer från ledande aktörer inom Nordens samhällsbyggnadssektor, nämligen: Hæhre EntreprenørHENT ForsvarsbyggNCCNye Veier ASStanford UniversityNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)AFRYNorconsult ASVeidekkeRambollPlan BBane NOR och Lean Communications AS

I juni återförenas flera av dem för kunskaps- och erfarenhetsutbyte under ”The 2nd global VDC week” i USA vid Center For Integrated Facility Engineering, Stanford University. Det gemensamma målet är att öka byggbranschens kvalitet, produktivitet och attraktivitet.

Vad kännetecknar VDC-metodiken?

Flera komponenter i VDC brås på principerna från Lean Construction med ständiga förbättringar. Utöver att dra nytta av digitala verktyg och virtuella BIM-modeller, handlar VDC om mötesteknik, taktplanering och målorienterat arbete. Projektdeltagarna sätter och bryter ner mål i mindre kvantifierbara faktorer som går att mäta och följa upp. Denna grundläggande planering förbereder alla för produktionsfasen och minskar andelen omarbete på plats längre fram.

Inom VDC finns en mötesteknik som kallas för ICE (Integrated Concurrent Engineering). ICE skapar annorlunda arbetsmöten jämfört med vad många är vana vid. Det går ut på att man slopar alla korta ineffektiva möten under veckans gång och för att i stället hålla heldagsmöten med alla aktörer tillsammans – konsulter, arkitekter, entreprenörer, beställare, leverantörer med flera. Resultatet blir att tiden mellan fråga och svar kortas ned betydligt. Genom att lyssna på varandras behov blir det lättare att förstå varandras utmaningar. När man sedan löpande arbetar i små grupper tar man ofta till hjälpmedel i form av smarta skärmar, BI dashboards eller VR-teknik för att visualisera problem. Förståelsen för vad som ska byggas ökar hos de involverade och det blir färre konflikter, jämfört med när man arbetar på mer traditionella sätt.

Sammantaget handlar VDC lika mycket om att bygga team som själva byggprojektet. Involverade människor blir klart mer motiverade, vilket minskar både risk och variabilitet under projektets gång.

Vill du veta mer om hur VDC kan implementeras i din organisation?

Plan B:s digitaliseringsledare jobbar redan enligt principerna från VDC, men med våra tre kollegors nya certifiering har vi fått en ännu bredare och djupare erfarenhet. Kunskaperna kommer att spilla över hos våra kollegor och projekt där vi vill lära fler att implementera VDC.

Kontakta oss för att diskutera möjligheter för tryggare projektstyrning med BIM och VDC!

 

Om VDC-programmet vid NTNU

Nästa program är planerat att starta i augusti 2024 och möjligheten att ansöka öppnar i april 2024. Läs mer på https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv20244