Skip to main content

Projekt Fenix beviljat i innovationsidén hösten 2023

Göteborg, 6 december 2023

Plan B får finansiering från Smart Built Environment för att utveckla innovationsidén Projektet Fenix.

Med anslaget från Formas och Smart Built Environment kommer vi att utveckla Fenix, ett AI-baserat beslutsstöd för återbruk inom byggbranschen. Fenix är dock mer än bara ett verktyg. Det är revolutionerande inom tillgång till byggnadsinformation.

Projekt Fenix är inriktat på livscykelperspektivet och optimalt utnyttjande av återbrukade produkter. Även byggkostnader kan utvärderas som del i beslutsstödet.

En fjärdedel av Europas avfall

Det finns en stor potential i att använda återbrukat material i byggande för att reducera utsläppen och ta tillvara stora värden. Mängden bygg- och rivningsavfall i Europa motsvarar cirka 25–30 % av allt avfall i Europa.

Vår vision är att demokratisera tillgången av byggnadsinformation, så att alla användare med fokus på hållbarhet ska kunna dra nytta av digitalt beslutsstöd. Detta gör det enklare att integrera återvunnet material i byggprojekt – utan att de behöver vara tekniska specialister.

Exempelvis ska en användare genom ett webbaserat gränssnitt kunna ställa en fråga som: ”Vilken kombination av produkter ger lägst CO2-avtryck om vi skall byta ut fönstren på våning två och tre?”

Genom att modellen har tillgång till ingångsvariabler som produkt, pris, CO2-värden, BIM-modell så kan olika lösningsförslag genereras och utvärderas samt slutligen motiveras.

AI viktig komponent för att nå klimatmål

Fenix är en av nio nya innovationsidéer som beviljats finansiering och som möter upp aktuell utveckling, där AI är ett tema som sticker ut. AI är en av de centrala digitala teknologier som har potential att hjälpa till att uppnå klimatmål.

Det är kul att se hur väl projekten i Innovationsidén relaterar till tydliga trender både i sektorn och vår omvärld. Tre av projekten nämner AI redan i titeln och många lyfter också andra högaktuella ämnen. Projekten visar digitaliseringens möjligheter på många sätt, både vad det gäller att nå hållbarhetsmålen och för att öka smidigheten och säkerheten i sektorn, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Tillsammans ha projekten beviljats 4,3 miljoner kronor i stöd plus att de backas upp av ett lika stort belopp i samfinansiering från sektorn.

Jämställd arbetsgrupp

Projekt Fenix avser att bidra till att uppnå FN:s Globala mål 5: Jämställdhet genom att demokratisera tillgången till byggnadsinformation så att alla har lika möjligheter att arbeta med byggnadsinformationsmodeller.

Arbetsgruppen är jämställt sammansatt och består utöver möjliggörare i form av digitaliseringsledare från oss på Plan B av möjliggörande teknikkonsulter från Yoin Technologies samt behovsägare från fastighetsbolaget Higab, en del av Göteborgs stad. Övriga intressenter är små och medelstora företag och kommuner.

Arbetssättet i projektet är baserat på Scrum som är en projektledningsmetodik som främjar samarbete, transparens och kontinuerlig förbättring genom att organisera arbete i korta, cykler med återkommande utvärdering av resultaten.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta någon av oss för mer information!

Ylva Berner, Regionchef för Plan B Göteborg och projektledare i Projekt Fenix

Carl Henrikson

Carl Henrikson, Ansvarig Affärsområde Digital Transformation och Scrum Master i Projekt Fenix

Innovationsprojekt inom Smart Built Environment

Här kan du läsa mer om pågående eller avslutade projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, temaområdet Innovationsstruktur. Projekten inom programmet behandlar den gemensamma infrastruktur som samhällsbyggnadssektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen: https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/