Skip to main content

Nya styrelseledamoten Anna Bergström vill bidra till Plan Bs förflyttning

Stockholm, 3 juli 2023

Illustration över Centralstaden i Stockholm: Jernhusen, Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, TAM Group. 

Från halvårsskiftet fick Plan B in en ny kraft i styrelsen genom Anna Bergström, arkitekt SAR/MSA med examen från Chalmers och till dagligdags projektutvecklare på Jernhusen AB med fokus på stadsutveckling. Vi bad henne berätta vad som var avgörande för att hon tackade ja till uppdraget, vilka projekt som betytt mest under hennes karriär och om sin syn på långsiktiga framgångsfaktorer.

Hur väcktes din nyfikenhet och fick dig att tacka ja till förtroendeuppdraget som styrelseledamot?

– Jag dras till människor som har mod att jobba för en positiv, reell förändring. Människorna bakom Plan B har ett tydligt utvecklingsdriv som inspirerar mig, samtidigt som jag känner att jag kan bidra. Dels utifrån mina erfarenheter från stora och komplexa samhällsbyggnadsprojekt, dels för att jag liksom bolagets övriga styrelsemedlemmar vill värna kvalitet och hållbarhet och ser samma saker som dem, fast med andra perspektiv.

I vilka utmaningar i samhällsbyggnadssektorn ser du att Plan B har särskild potential att vara en del av lösningen?

– Plan B var tidiga med att integrera förändringsledning i sitt erbjudande, vilket blir alltmer en hygienfaktor. Fler inser att det inte går att köra ”one solution fits all” och att det handlar om att kunna hantera såväl processerna som verktygen på en hög nivå för att utmärka sig och skapa värde. Plan B har en konkurrensfördel genom att både ha seniora medarbetare som vet hur man driver projekt med disruptiv teknik och ha koll på hur själva processerna bör hanteras för en större kundnytta. Med digitaliseringens kraft och nya sätt att arbeta kan vi lyckas göra mer möjligt ännu tidigare i processerna, såsom exempelvis att lyckas integrera klimatfrågorna effektivare.

Om du tänker tillbaka på de projekt som du har varit involverad i under din karriär, vilka har lämnat störst avtryck och varför?

– Jag vill gärna lyfta CMB-programmet (Centrum för Management i Byggsektorn) som gav en extra krydda till min arkitektutbildning på Chalmers med företagsutmaningar med fokus på kvalitet, strategi, ledarskap och miljö.

Under min karriär har jag haft förmånen att vara med och driva flera spännande projekt där vi utformat samhällsviktiga komplexa fastigheter för bland annat vård och utbildning. Det är något speciellt att få vara med från starten och bidra till att verksamhetens visioner, mål och organisation integreras i arkitekturen och så småningom se det hela färdigbyggt. Universitetsområdet Albano är ett sådant exempel, liksom Helix, den psykiatriska kliniken i Flemingsberg, som blev Årets Bygge.

Sen måste jag ju lyfta det som jag är engagerad i just nu; utvecklingen av Centralstaden! Centralstaden omfattar Stockholms Central och centralstationsområdet och är en infrastruktur- och stadsutvecklingssatsning som ska utveckla Sveriges största station och bytespunkt in i framtiden. Hela 80 procent av Sveriges samlade järnvägstrafik trafikerar stationen och 2045 beräknas resandet ha ökat med 50 procent. Jernhusen vill skapa en klimatvänlig stadsmiljö som knyter ihop olika trafikslag och är mer tillgänglig, trygg och attraktiv.

Konklusionen är att de projekt som lämnat störst avtryck hos mig, är de som haft ambitiösa och kloka byggherrar som förmått skapa en bra kultur som genomsyrar hela projektet och fått det att nå upp till en högre kvalitetsnivå.

Hur tankar du energi och inspiration under sommarsemestern för kommande arbetsinsatser?

– I vår släktgård vid Orsasjön med min familj, med vänner på Västkusten och i Skåne – Sverige är fantastiskt! Jag vill också omge mig med personer som inspirerar genom en personlig tydlig kompass och viljan att åstadkomma långsiktig, positiv förändring.

Tack för pratstunden och glad sommar!