Skip to main content

Därför äter kultur fortfarande strategi till frukost – varje dag

Stockholm den 14 juni 2024

Managementkonsulten Peter Drucker myntade frasen ”Culture eats strategy for breakfast” för nästan tjugo år sedan. Men vad innebär det 2024, när det också finns exempelvis AI på smörgåsbordet?

Uttrycket betyder att oavsett hur bra en affärsstrategi är, faller den platt utan en företagskultur som stödjer dess genomförande. Personerna som utför planen är avgörande. Om medarbetarna inte är entusiastiska över, och känner sig delaktiga i organisationens vision, kommer de inte att anstränga sig för att implementera strategin.

Digitalisering börjar analogt

På Plan B börjar vi alltid med människorna när vi bidrar till organisationers förändringsresor mot effektivare och mer hållbara verksamheter genom digitalisering. I varje uppdragsgivares förändringsresa hjälper vi analoga människor att nyttja de digitala möjligheterna på bästa sätt. Många gånger saknas förmågan att snabbt lära sig utnyttja teknikens fulla potential. När Drucker pratade om att ”kultur äter strategi” för tjugo år sedan, snurrade teknikens hjul inte lika fort som idag…

Vad innebär god företagskultur?

Bra företagskultur handlar inte om pingisbord eller finkaffe, utan om hur anställda beter sig. Det är förmågan att hantera press, reagera kreativt och positivt på utmaningar och möta andra med respekt.

En stark kultur kan både hjälpa och stjälpa förändringsinitiativ. Idag måste vi konstant lära nytt och anpassa oss efter ny teknik. Intentioner till transformationer sätts ofta, där man i allmänhet brukar tala om en 70-procentig misslyckandefrekvens. För att tillhöra de 30% som lyckas krävs både mod och en vilja att förändras.

Förändringsvilja kräver mod

En framgångsrik transformation kräver att organisationen erkänner behovet av förändring och vågar erkänna svagheter. Det ska kännas att det är okej att testa och förkasta det som inte fungerar.

Vi tror det är viktigt att uppmuntra till nyfikenhet i företagskulturen. Ett aktuellt exempel från vår verksamhet är en medarbetare som på eget initiativ nyligen skapade ett script som kvalitetssäkrar ritningar bättre än manuellt arbete.

Relevant imorgon

Digitala transformationer är nödvändiga för att vara relevanta på marknaden. Att använda AI eller digital tvillingteknik kan göra verksamheten mer effektiv. Ett exempel är Higabs samarbete med oss på Plan B och Yoin Technologies för att utveckla ett AI-baserat beslutsstöd för återbruk. Ett annat är Ikano Bank, som vi stödjer i ett agilt arbetssätt när de utvecklar en mer digitalt orienterad projekterings- och produktionsprocess.

Sammanfattningsvis, om ingen förstår, vill eller använder tekniken, får vi inte ut effekten av den. Därför värnar vi som digitaliseringskonsulter om människorna, för att alltid utgå från att bygga förtroende och fördjupad förståelse i en värld av konstant förändring.

Johan von Porat vd Plan B

Vill du veta mer?

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet. Med vår erfarenhet av att driva förändringsprocesser kan vi undvika de vanligaste fallgroparna och säkerställa att projekt drivs på ett effektivt och engagerande sätt. Hör av dig till mig, jag berättar gärna mer!

Johan von Porat, vd på Plan B