Skip to main content

Cristina ska bidra till ökat internationellt samarbete inom Smart Built Environment

Stockholm, 10 november 2022

Cristina Lázaro blir internationaliseringsansvarig hos innovationsprogrammets kansli

Vi är glada att kunna berätta att Cristina Lázaro just fått förtroendeuppdraget som internationaliseringsansvarig hos Smart Built Environment. Cristina är en av våra erfarna projektledare med stor erfarenhet inom flera olika sektorer. Hennes arbete tar avstamp i bl.a. Smart Built Environments internationaliseringsstrategi och hon kommer arbeta med omvärldsanalys och internationella kontakter.

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet siktar på att stötta aktörer med förändringsvilja och innovativa lösningar som kan tackla framtida problem och skapa morgondagens konkurrenskraft. Innovationsprogrammet samordnas av IQ Samhällsbyggnad och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Cristina kommer att ta utgångspunkt i organisationens program- och strategiplanen för 2022–2024 för uppdraget, där hon bland annat ska utveckla en aktivitetsplan för det internationella arbetet. Hon kommer organisatoriskt att tillhöra programkansliet inom Smart Built Environment och samarbeta nära programchef och övriga personer inom kansliet.

Har du frågor om arbetet är du välkommen att kontakta Cristina.

Läs mer på smartbuilt.se/aktuellt/nyheter

Vi på Plan B är väldigt måna om att dela med oss av erfarenheter och kunskap som kan hjälpa samhällsbyggnadssektorns parter att bli mer effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga. Här är två exempel på internationella samarbeten som vi är engagerade inom: