Skip to main content

Ett steg framåt mot digitaliseringen av byggbranschen

Stockholm den 24 oktober 2022

Digitalisering av små och medelstora byggföretag, ett EU-finansierat projekt, har lanserat en helt ny webbplats för att utveckla stödåtgärder för digitalisering av små och medelstora byggföretag, harmonisera EU:s stödåtgärder för digitalisering och därigenom bidra till byggsektorns omställning.

Webbplatsen tillhandahåller en plattform för små och medelstora företag i byggbranschen som är intresserade av att digitalisera sin verksamhet. Här kan man hitta olika typer av information kring digitalisering av verksamheter och digitala tekniker inom byggbranschen.

”För Reincarnate är detta ett fantastiskt nytt verktyg som stödjer den digitala omvandlingen av vår sektor och vi strävar efter att få våra innovationer för en grönare byggindustri inkluderade i samlingen av bästa praxis. Kombinationen av digitalt och grönt bildar den överbryggning som Europa strävar efter och Reincarnate utvecklar de tekniska och sociala medlen för att återanvända och maximera livscykeln för byggnader, byggprodukter och material – och på så sätt främja cirkulär ekonomi i den europeiska byggbranschen.”

Rogier Jongeling, Grundare och partner på Plan B

De utvecklade tjänsterna syftar till att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag inom byggsektorn genom att förbättra förståelsen för digitalisering som omfattar tekniker som BIM, 3D-printing och -skanning, robotteknik, drönare, sensorer och IoT. Tjänster som erbjuds på webbplatsen inkluderar:

  • En digital skanning för att utvärdera ett företags mognadsnivå vad gäller digitalisering.
  • En interaktiv handbok som ger en allmän förståelse för digitalisering i byggandet och specifika steg och rekommendationer för digitala företagsprocesser, företagskultur och teknologier.
  • En kalender för fördjupade utbildningar för att ytterligare fördjupa kunskaperna i handboken.
  • En samling av bästa praxis från små och medelstora byggföretag som genomfört digitaliseringsprojekt.

Vill du veta mer om Reincarnate och projektets innovationer?

Läs mer på www.reincarnate-project.eu

Kontakta Rogier Jongeling om du har några frågor.

Prenumerera på Reincarnates nyhetsbrev eller följ projektets framfart på Linkedin och Twitter!