Skip to main content

Styrelseordföranden Rune Gennerud om strategisk innovationsförmåga

Stockholm den 25 oktober 2022

Plan Bs roll är att leverera de mest innovativa, tekniska lösningarna för ett hållbart samhällsbyggande. Varje dag gläds vi över förtroendet att få bidra till våra kunders framsteg i en alltmer pressad bransch vad gäller effektiviseringskrav. Men hur lyckas vi samtidigt med att ständigt förnya oss själva och vårt eget erbjudande? Det är en fråga för styrelseordföranden, vars roll är central för ett företags strategiska innovationsförmåga. Sedan i somras är Rune Gennerud nytillträdd styrelseordförande i Plan B. Vi bad honom ge sin syn på uppdraget.

Hej Rune! Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?

Rune Gennerud

– Det finns två mycket tydliga skäl bakom mitt beslut. Det ena är att jag älskar att utveckla bolag. I drygt 40 år har jag startat, utvecklat, drivit och även avyttrat ett antal rörelser i olika branscher. Mitt engagemang har bedrivits utifrån olika roller – som ägare, vd eller konsult – plus att jag har haft olika styrelseuppdrag både i egna och i externa företag. All den erfarenhet jag samlat på mig får jag nu chansen att dela med Plan B.

Mitt andra skäl är att Plan B är ett mycket spännande företag. Med innovativa, förändringsbenägna och mycket engagerade människor i alla uppdrag. Dessutom driver man bolaget baserat på värdegrunder som jag gärna ställer mig bakom, såsom en jämn könsfördelning, mångfald gällande åldrar och etniska bakgrunder samt ett tydligt fokus på hållbarhet.

Hur lyckas man bidra i ett bolag som redan består av erfarna digitaliserings- och förändringsledare i framkant?

– I takt med att ett bolag växer så ställs det allt högre krav på att man kan mycket mer än bara kärnverksamheten. Allt från budgetarbete, ekonomistyrning, personalpolitik och chefsutveckling till rent strategiska frågor kring bolagets utveckling på flera års sikt. Här kan jag med min erfarenhet stötta styrelse och vd, så att vi får ett väl fungerande företag där personalen fortsätter att trivas och får möjlighet till en personlig utveckling samtidigt som vi håller fokus på lönsamheten.

Vilka tecken ser du på det digitala systemskiftet i samhällsbyggnadsbranschen?

– Enligt mitt sätt att se det, så är det framför allt två saker som driver förändringen: Inflationen som driver produktions- och lönekostnader ställer krav på att arbetssätt förändras och blir effektivare. För det andra pågår ett tydligt generationsskifte i branschen, där unga välutbildade och mer digitalt mogna beställare ser fördelarna med systemskiftet och därmed efterfrågar dessa tjänster i ökad omfattning.

Tack för samtalet och fortsatt lycka till med förtroendeuppdraget!

Vill du veta mer om Plan B?

Kort om företagets mission, historia och drivkrafter: planbab.se/om-oss

Läs mer om vår strävan efter att leva som vi lär: planbab.se/vart-hallbarhetsarbete