Skip to main content

Det banbrytande projektet ASHVIN

Stockholm, 4 oktober 2021

Historien bakom den digitala ledarhunden

Vi på Plan B är väldigt glada över att vara del av det europeiska utvecklingsprojektet ASHVIN, där vi får möjlighet att experimentera med innovativ teknik. Vi utvecklar bland annat en processmodell så att data från en robothund kan utgöra input till uppdatering av 4D-modeller. Här berättar vi mer om hur detta unika husdjur kan ge oss en glimt av framtiden.

Om projektet ASHVIN 

ASHVIN Projektet är ett 3-årigt forsknings- och innovationsprojekt med finansiering från Europeiska unionens Horizon 2020 program. 

ASHVIN strävar efter att utveckla lösningar som ska placera den europeiska byggindustrin på den internationella scenen som ett föregångsexempel. Genom att utnyttja och utveckla banbrytande digitala tvillingteknik, är i nuläget nio olika utvecklingsprojekt i ASHVINs regi driftsatta, där den digitala hunden, som vi snart berättar mer om, är ett. 

Produktivitet, kostnadseffektivitet och trygghet 

ASHVIN syftar till att göra det möjligt för den europeiska byggindustrin att avsevärt förbättra sin produktivitet, minska kostnaderna och att säkerställa trygga arbetsförhållanden på byggarbetsplatser genom att eliminera olika riskmoment.  

Arbetet går ut på att utveckla digitala tvillingar där man bland annat  integrerar Internet of things (IoT) och bildanalysteknologi i byggprocessen.  

Hur en digital hund banar väg för ökad säkerhet 

Åter till den digitala hunden! NiCCi, som hen döpts till, flyttade nyligen in hos vår samarbetspartner NCC i byggprojektet och innovationshubben Kineum i Göteborg. NiCCi hjälper oss testa innovativ teknik och ska bland annat få jobba med säkerhetsarbete på olika NCC-projekt runtom i Norden. Här kan du se en film med NiCCi i arbete. 

Foto: Boston Dynamics och NCC 

Tack vare avancerad artificiell intelligens ska tekniska data kunna integrera med 4D-modellen och framdrift i projektet. När hunden scannar sin omgivning, registrerar, mäter och behandlar inkommen data, kan man snabbt se om byggarbetsplatsen innehåller riskmoment i form av saker ligger i vägen, om det saknas skyddsbarriärer, spärrar eller lås och vad som i så fall behöver kompletteras. 

NiCCi kan skicka information till platsledningen så att de regelbundet får upplysningar om framdriften av bygget. På så sätt frigörs tid till annat och arbetsprocesserna effektiviseras. 

Vårt tillvägagångsätt 

ASHVIN-konsortiet består av starka FoU-aktörer som samarbetar på tvärs med 14 olika europeiska partners från nio olika EU-länder, där vi från Plan B och NCC är projektdeltagare med bas i Sverige.  

Konsortiet inrymmer tung expertis inom konstruktion, ingenjörskap, digital tvillingteknik, IoT, datasäkerhet med mera, vilket gör att vi förmår att täcka in hela värdekedjan inom samhällsbyggnadssektorn.  

 

Fördjupning 

Vill du veta mer om ASHVIN och hur den europeiska byggindustrin ska omvandlas? Här kan du ta del av projektets publika inlägg eller läsa det senaste nyhetsbrevet.