Skip to main content

Hållbarhet i samhällsbyggnad genom AI

Göteborg, 15 februari 2024

Digital transformation har fått en kraftig skjuts framåt i alla branscher och områden i samhället tack vare de framsteg som nu sker på AI-området. Här ger vi exempel på hur fastighetsbolag kan hålla sig i framkant genom att nyttja AI i sitt hållbarhetsarbete!

På Plan B arbetar vi ständigt med att ta fram nya tjänster som hjälper våra kunder framåt både för ökad effektivisering och ökad hållbarhet inom samhällsbyggnad. Ett exempel är innovationsprojektet Fenix där Plan B i samarbete med Higab och Yoin Technologies utvecklar ett AI-baserat beslutsstöd för återbruk.

Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad. Higab arbetar kontinuerligt med hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Hållbar utveckling viktigt för Higab

Göteborgs Stad är en av Sveriges största inköpare med inköp på omkring 25 miljarder kronor årligen. Samtidigt orsakar stadens verksamheter runt 500 miljoner ton avfall årligen. Bygg och anläggning står för nästan hälften av inköpsvolymen. Delmålet innebär att utsläppen av växthusgaser från stadens inköp ur ett livscykelperspektiv ska minska med ca 30 procent för livsmedel och med 90 procent för övriga inom inköp samt för bygg och anläggningar. Därför blir återbruk och andra cirkulära lösningar viktiga för Higab för att bidra till måluppfyllelsen enligt stadens miljö- och klimatprogram, i såväl ny- som ombyggnation. I arbetet med Projekt Fenix stämmer Higabs deltagande väl in med stadens målsättningar om att fokusera på återbruk.

Som kommunalt fastighetsbolag har vi ett ansvar att agera hållbart och ta till oss nya tekniker och rön. Det handlar om allt från att öka graden av cirkulärt byggande i små och stora projekt till att optimera vår energianvändning.

Stefan KnutssonProjektledare på Higab

Det finns många möjligheter med den digitala tekniken. Att delta i innovations- och forskningsprojekt är intressant för oss då vi får möjlighet att utmana och utveckla våra arbetssätt!

Stefan KnutssonProjektledare på Higab

”Det är fantastiskt roligt att kunna bidra till hållbar utveckling genom användning av den senaste AI-tekniken.” 

Det intygar Carl Henrikson, affärområdesansvarig för digital transformation hos Plan B och initiativtagare till projektet Fenix genom utlysningen Innovationsprojektet Smart Built Environment. Han berättar att namnet Fenix syftar legenden där fågeln Fenix återuppstod ur askan och kom tillbaka som pånyttfödd.

Det finns en väldigt stor potential i att använda återbrukat material för att både reducera utsläpp och att ta tillvara värden som annars bokstavligen går upp i rök. Cirka 2530% av allt avfall i Europa är byggavfall, vilket är 2,5 miljarder ton varje år.

Therese Wetterstöm, hållbarhetsansvarig på Plan B, instämmer:

”Vi vill ligga i framkant inom teknologin som kan möjliggöra ett proaktivt hållbarhetsarbete. För att möta den digitala och hållbara transformation som nu krävs, driver och engagerar vi oss – inte bara i varje enskilt kundprojekt – utan även i forsknings- och innovationsprojekt i syfte att främja en hållbar utveckling.”

AI låter dig chatta med din BIM-modell

Istället för att leta upp alla byggnadsdelar i komplicerade gränssnitt, så låter Fenix dig beskriva vad du vill veta genom ett chatgränssnitt. Precis som du kan ställa allmänna frågor till ChatGPT, fast här kan du ställa frågor om byggnaden du arbetar med och hur du kan använda återbrukat material bäst, exempelvis: ”Vilken kombination av produkter ger lägst CO2 avtryck om vi skall byta ut fönstren på våning två och tre?”

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta någon av oss som är involverade i projektet!

Från Plan B: Sara West, Carl Henrikson, Ylva Lemke, Therese Wetterström
Från Higab: Stefan Knutsson, Katrine Knatteröd,
Från Yoin Technologies: Niklas Berntsson, Madiha Gul.