Skip to main content

Att leda i det digitala samhällsbyggandet

Göteborg, 24 januari 2024

Tisdagsmorgonen markerade starten på en spännande händelse inom digitalt ledarskap. På Plan Bs kontor i Göteborgs hjärta, sammanstrålade några av branschens ledande aktörer för att delta i ett event arrangerat av CMB och Plan B med syftet att vara katalysator för framtida digitalt ledarskap.

Med en kaffe i handen samlades deltagarna i det stora konferensrummet där Dan Engström, Affärsområdeansvarig för Innovation på Plan B, öppnade upp med citat från science fiction-författaren Paul Graham Raven:

”Narrativet är den mänskliga kulturens operativsystem – berättandet är drivmedlet i samhällsmaskinen.” 

Denna tankeväckande idé lade grunden för dagen och underströk vikten av att som ledare skapa en gemensam vision och berättelse.

Ledarskapstriangeln: Back to basics

Cecilia Höglund, Digitaliseringsledare på Plan B, tog vid och lyfte vikten av att påminna sig om ledarskapets kärna för att göra en så friktionsfri förändringsresa som möjligt.  

I en värld av konstant förändring är det nödvändigt att vi går tillbaka till de grundläggande principerna: bygga förtroende och fördjupad förståelse”, sade hon, vilket väckte en djup resonans hos åhörarna.

Efter lunchföredraget övergick eventet till en mer interaktiv fas. Deltagarna minglande och utbytte idéer under Carolin Röskes ledning innan det var dags att bege sig till Plan 16 för workshopen där de delades in i tre grupper – varje grupp fokuserad på en central aspekt av digitalt ledarskap.

Workshop i fokus:

Agila metoder och VDC

Workshopen ”Implementera agila och digitala metoder” ledd av Anders Rosell, Affärsområdesansvarig för Tryggare Projekt och Carolin Röske, Digitaliseringsledare på Plan B, fokuserade på praktisk tillämpning av VDC och Scrum. I två olika grupper arbetade deltagarna med att utveckla mål, bryta ned dessa till hanterbara uppgifter och testa dem i praktiska Scrum-möten. Diskussioner kring hållbarhet, verktyg och arbetskoordination belyste vikten av effektiv kommunikation och agila principer.

Utforskning av digital tjänsteutveckling och AI

”Digital tjänsteutveckling och AI”, ledd av Carl Henrikson, Affärsområdesansvarig för Digital Transformation och Sara West, Förändringsledare på Plan B, gav deltagarna möjligheten att diskutera digitaliseringens och AI:s potential. Fokus låg på att utforska nya lösningar för hållbarhet och inkluderande stadsplanering genom digitala plattformar.

Hållbar omställning – en gemensam utmaning

Under workshopen ”Hållbar omställning”, ledd av Therese Wetterström, Hållbarhetsansvarig, och Cristina Lazaro, Förändringsledare på Plan B, fokuserades det på betydelsen av att identifiera en organisations nuvarande position och utmaningar för att framgångsrikt integrera hållbarhet. Metoden ’maturity assessment’ som användes under sessionen hjälpte deltagarna att utvärdera mognadsgraden i deras digitala förflyttning.

Det underströks att ett effektivt ledarskap, samt en starkt förankrad strategi såväl som tillgång till korrekt data och analysmöjligheter är kritiska och avgörande förutsättningar för en lyckad hållbar omställning inom organisationen.

Gemensam målbild och framtidsvision

Eventet genomsyrades av en känsla av samhörighet och gemensam målbild bland deltagarna. De diskussioner och idéer som uppstod under dagen var inte bara en reflektion av det nuvarande läget inom digitalt ledarskap men också framtida visioner. När deltagarna sakta började lämna Plan Bs kontor var det med en förnyad känsla av syfte och riktning. De samtal och relationer som formats under dagen lovar inte bara en spännande framtid för deltagarna men utan också för hela branschen.

Avslutningsvis vill vi tacka var och en av er som deltog. Vi ser fram emot träffa er igen samt att välkomna nya ansikten vid våra framtida evenemang!

Välkommen att kontakta någon av oss som är involverade i projektet från Plan B, som på fotot syns samlades för eventet på Lilla Bommen 1 i Göteborg!

Övre raden från vänster: Therese Wetterström, Sandy Awada, Dan Engström, Carl Henrikson, Anders Rosell, Carolin Röske.

Nedre raden från vänster: Cristina Lazàro, Cecilia Höglund, Sara West.

Om mötesfacilitatorn CMB

CMB är en dynamisk praktademi som skapar ytor för möten mellan praktik och akademi genom olika event. Nätverket består av partners från drygt 70 av marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer inom privat och offentlig sektor plus akademi, med tonvikt från Chalmers Tekniska Högskola. Läs mer om vad det innebär att vara partner i cmb.