Skip to main content

Del 1 av Slussens Pilot i hamn

Stockholm, 29 september 2021

För en smidig överlämning till förvaltningssystemet

Första delen av Pilot, överlämning av förvaltningsdata, slutfördes i fredags. En stolt Louise Kollberg delar med sig av erfarenheterna och förklarar varför en pilot  genomförs, hur den går till och vad nästa steg blir.

En milstolpe avklarad, förstår vi! Hur känns det?

– Så otroligt kul när flera organisationer och individer verkar för samma mål! Helt i linje med hur vi på Plan B anser att lyckad förändring bedrivs.

Det går inte att undgå att märka att du är stolt, Louise! Hur har det fungerat?

– En fantastisk insats från såväl projekterande organisation hos Projekt Slussen, som har jobbat strukturerat och kvalitetssäkert med definiering av bussterminalen som förvaltningsobjekt, genom att använda Trafikförvaltningens definitioner av byggnad, plan och rum. Likväl en fantastisk insats från våran egen organisation, Program Bytespunkt Slussen, med att tolka och komplettera projektörens databas med Trafikförvaltningens funktionskoder för rumsaccess. Sedan ett tålmodigt arbete från Trafikförvaltningens organisation TA Fastighet med en sista minuten komplettering av datat och live-inläsning i fastighetsdatabasen. 

Varför görs en Pilot?

– Syftet med Piloten är att få till en smidig överlämning till förvaltningssystemet när Bussterminal Slussen slutligen är klar. Genom att upptäcka datafel och förankra dataomfattning i ett tidigt skede undviker vi utmaningar i leveransen vid projektavslut.

Hur går det till?

– Piloten görs för en begränsad byggnad inom förvaltningsobjektet med 10 % av den totala datamängden.

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Vad blir nästa steg?

– Nu fortsätter arbetet med att förankra dataomfattningen med mottagande organisation, testkörning med länkade system, samt en lika spännande övning gällande installationsdatabasen.

Lycka till, Louise & Co!

– Tack!

 

Här kan du läsa mer om Plan Bs roll i projektet Program Bytespunkt Slussen.