Skip to main content

Käppalaförbundet samverkar för effektivare rening

Stockholm, 16 september 2021

Plan B är engagerade i omställningsprogrammet

Plan B arbetar med samverkansledning vid ombyggnationen av ett av Sveriges största avloppsreningsverk på Lidingö. Uppgraderingen ska effektivisera reningsprocessen, ge verket högre kapacitet och samtidigt bidra till en bättre miljö i Östersjön.

Käppalaförbundet satsar de kommande åren stort på att utveckla och förbättra sin verksamhet, som innebär att rena avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Projekten samlas i ett program som fått namnet Käppalaverket 3.0. Plan B är engagerade i det största av omställningsprogrammets projekt, Käppala 900k, som genomförs i samverkan med NCC. Fokus är uppgradering av anläggningen på Lidingö för att möta skärpta utsläppskrav i det nya verksamhetstillståndet. Det innebär att verket måste bli ännu effektivare, framförallt vad gäller utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material.


Foto: Rikkard Häggbom

Det känns bra att vara en del av ett projekt som har ett så gott syfte. Det vi gör kommer att få en direkt positiv påverkan på miljön i Östersjön och vattnet i verkets närmiljö, säger Anna Armandsson, projektledare hos Käppalaförbundet.

Samverkansprojekt blir allt vanligare i branschen och det vi vill trycka på är vikten av att inte se samverkansdelarna som något ”extra” i projektet, utan snarare en värdegrund som verkligen genomsyrar hur man faktiskt arbetar i det dagliga. Det har vi bra förutsättningar för med vår kompetens inom kommunikation och projektstyrning.

Rollen som samverkansledare innebär att främja samverkan mellan projektets parter och skapa ett öppet och transparent arbetsklimat. Det är viktiga framgångsfaktorer i ett så stort och komplext projekt som detta.

Det känns meningsfullt att få arbeta i komplexa och långa projekt som vi vet kommer påverka många människor under lång tid framöver. Vi hoppas kunna göra projektet till en förebild för just samverkansklimat och arbetsmiljö för alla inblandade, berättar Maria Tomt, samverkansledare från Plan B i projektet.

För mer information, besök Käppalaförbundets webbsida.