Bytespunkt Slussen

Viktig knutpunkt för lokaltrafiken

Komplex samverkan

Slussen i centrala Stockholm är länets näst största knutpunkt efter T-Centralen och landets största bussterminal. Ombyggnationen startades 2016 och beräknas vara klar 2025. En del i projektet är Bytespunkt Slussen som innefattar bussterminalen, tunnelbanan och Station Saltsjöbanan. Plan B har ansvar för samordning och ledning av BIM-arbetet i Bytespunkt Slussen på uppdrag av Trafikförvaltningen i Stockholm.

Det har varit en lång process med ny detaljplan för Slussen och Trafikförvaltningens underhålls- och förnyelsearbeten av Bytespunkt Slussen har därför tidigare skjutits upp – men nu när Stockholms Stads arbete är igång är det nödvändigt att utföra Trafikförvaltningens arbete samtidigt för minimerad påverkan på kollektivtrafiken. Vi har ett viktigt uppdrag i att säkerställa en effektiv underlagshantering för vår uppdragsgivare och involverade intressenter.

Resurseffektivt

Många av aktörerna i ombyggnationsprocessen har anammat ett digitalt arbetssätt vilket medför högre krav på beställarna. Plan B skapar rutiner och processer för samordning av informationen och utbildar personalen i digitala verktyg. Med digitala verktyg effektiviserar vi granskningsprocessen, vi får ett mer effektivt informationsflöde under projektering och vi säkerställer en smidigare överlämning av handlingar och data till Relation och Förvaltning.

Kontaktperson

Louise Kollberg

Jag är stolt över att få chansen att bidra till en bättre kollektivtrafik i Stockholm med min erfarenhet och kompetens!

+46 (0)72 740 96 50

Info

Kund

Trafikförvaltningen (SL)

Effekter

Plats

STOCKHOLM

Områden

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet och hur vi skulle kunna hjälpa dig i din roll? Hör av dig till oss så tar vi kontakt med dig!

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande