Skip to main content

Vilka steg krävs för att vara bärkraftig om fem år?

Göteborg, 19 januari 2024

Anstormande utveckling av generativ AI med kapacitet att ersätta traditionell klokskap och analysarbete kan kännas hotfull. Samtidigt går det inte att värja sig. De som inte hänger med tappar så småningom i relevans. Dan Engström, affärsområdesansvarig för Innovation på Plan B, svarar gärna på vanliga frågor kring framtida samhällsbyggnad.

Hur undviker man som samhällsbyggare att deppa ihop över klimat- och energikris, kompetensbrist och andra bördor, Dan, när lönsamheten dessutom är ansträngd?

– Ett av de mer underskattade verktygen är värdeskapande genom digitalisering. Vår produktionskostnad ökar samtidigt som kundernas möjlighet att betala minskar. Kan vi skapa nya, kompletterande intäktsströmmar så att vi blir mindre sårbara för enskilda marknader?

Jag har förmånen att på deltid, via en adjungerad professur vid Linköping universitet ha möjlighet att fördjupa mig i den affärsinnovation som möjliggörs av den digitala transformationen i byggsektorn och ser otroligt många möjligheter.

Kan du ge exempel på hur den digitala transformationen kommer i uttryck?

– En majoritet av byggsektorns aktörer har typiskt lämnat enklare dokumentationshantering bakom sig för att öka tryggheten med hjälp av 2d- och 3d-modellerade filer. Kanske har de i vissa projekt tagit klivet vidare till nästa fas med objektorienterad datahantering. Nästa steg handlar om att växla upp till en användarorienterad systemmiljö, där värde skapas utifrån kommunikation och kontext. En del kallar denna rationalisering för ”Industry 4.0”.

De flesta har en strategi att ta fram, men alla har en resa att göra i sin digitala mognad.

Hur ser du på utvecklingen inom de viktigaste möjliggörarna?

– Det finns givetvis skillnader beroende på var i kedjan du och din organisation verkar. Samtidigt finns det några tydliga gemensamma nämnare för såväl teknikkonsulter, fastighetsutvecklare och -förvaltare, generalentreprenörer som aktörer inom processindustri eller vårdsektorn. Vi på Plan B ser fyra centrala teman med särskilt stor utväxlingspotential:

1. Hållbarhet – stärker organisationen när det blir en del av den strategiska agendan och leder till effektivare resursanvändning i alla led.

2. Effektivisering – struktur i informationshanteringen är viktig grund för att i nästa steg kunna starta en mer omdanande digital resa. För att komma i gång med datadriven verksamhet behöver man bygga ’det digitala projektet’, som i sin tur banar väg mot tryggare projekt med tydligare rutiner, ansvarsfördelning etc.

3. Nya affärsmodeller – tänk på att väga konsekvenser om ni som företag gör en innovationssatsning, mot konsekvenser om ni INTE gör någon satsning. Risken är uppenbar, men kommer ofta smygande. Vill ni i stället försöka operera progressivt kan vi på Plan B guida er mot er målbild, följt av olika steg i rätt riktning.

4. Uppkopplade digitala tvillingar – nya kraftfulla verktyg som bygger på generativ design. Den digitala modellen knyter samman olika typer av viktig information så att ni kan följa och analysera helheten och fatta bättre beslut i det dagliga arbetet

Slutligen, hur kan man öka oddsen för sin verksamhet att lyckas hänga med i utvecklingen?

– Var din organisation än står i den digitala utvecklingen går det att ta ett kliv framåt och skapa nya värden. Vi måste förhålla oss till globalisering, ökade hållbarhetskrav, nya konkurrenter med helt nya affärsmodeller, med mera. Framför allt ser vi en förkortad time-to-market, alltså tiden från identifierat behov till marknadsanpassad lösning.

Vårt angreppssätt vid implementering av ny teknik och arbetssätt är att testa stegvis, i liten skala. Det som lyckas kan vi hjälpas åt att växla upp.

Kontakta mig eller någon av mina kollegor för att prata mer om din verksamhets utgångsläge och digitala resa!