DIGITAL TRANSFORMATION

Vi förenklar omställningen till det digitala arbetssättet.

Digital transformation

Kraven på anläggningsägare ökar dramatiskt. Komplexiteten i anläggningar ökar i takt med att krav på effektivitet, miljöbelastning, säkerhet och driftstabilitet utökas. Drift- och underhållsprocesserna blir allt mer datadrivna och måste utvecklas i samma takt vilket för många är en stor utmaning. Ett stort hinder för utvecklingen är sättet de stora volymerna anläggningsinformation hanteras på, ofta lagrade i pärmar eller statiska dokument. Plan B har under lång tid utvecklat teknikneutrala koncept med fokus på att möjliggöra en kostnadseffektiv och trygg digital transformation av anläggningar, ofta med lång historik och stora brister i anläggningsdokumentationen. Tillsammans med våra kunder skapar vi digital ordning och reda – en förutsättning för en proaktiv och resurseffektiv verksamhet.

Kontrollerad utveckling

Hur gör ni när ni bestämmer på vilket sätt er organisation ska utvecklas? Många tycker det är svårt att navigera i djungeln bland digitaliseringens möjligheter – därför har vi tagit fram ett beslutsstöd som tydliggör hur man som beslutsfattare bör prioritera för att realisera en fastställd strategi. Med en grafisk rapport som komplement till era övriga beslutsunderlag kan era beslutsfattare snabbt bedöma framdriften och agera därefter. Magkänsla är bra men ska inte avgöra ett bolags framtida konkurrenskraft.

Digitala informations-strukturer

I en tid när vi är beroende av våra IT-lösningar och tekniska system i vårt arbete är det allt fler som tycker det är svårt att knyta ihop relevanta datakällor och hålla ordning och reda bland ritningar och databaser. Samtidigt behövs en välfungerande kommunikation mellan anläggningsägare, leverantörer och driftpersonal. Detsamma gäller kommunikationen mellan alla olika mjukvaror som styr våra anläggningar. Om vi inte arbetar på standardiserade sätt är det lätt att informationsglapp uppstår med kostsamma följder.
Vi på Plan B är med och utvecklar branschstandarder och implementerar dessa hos anläggningsägare och leverantörer för säkrare informationsflöden. Trygg kommunikation för att vi kan fokusera vår tid på resursoptimerad arbetsprocess med livscykelkostnader i fokus.

Data som temperaturmätare

Tänk om vi kunde ta tempen på vår egen verksamhet och avgöra hur vi egentligen mår! I dagens arbete drunknar vi i mail, protokoll och dokument och det är en utmaning att se helheten samtidigt som vi måste kunna fokusera på detaljfrågor. Våra verktyg för detta idag är ofta magkänsla och tillit till vår erfarenhet. Inget fel i det, men dataanalys hjälper oss att göra det bättre. Genom att förenkla kollegornas vardag med trygga kommunikationsplattformar kan vi inte bara städa bort bruset i mailkorgen utan också skapa total transparens och spårbarhet i hela organisationer. Då kan vi med hjälp av processorkraft och Big Data-koncept få häpnadsväckande insitker om våra egna vardagliga beteenden. Det är en bra utgångspunkt för att utvecklas som grupp och för att minska arbetsbelastningen och ohälsa.

Kontaktperson

Carl Bylund

Hör av dig till mig om du har frågor så gör jag mitt bästa för att besvara dem.

+46 (0)73 352 69 90

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss eller hur vi kan hjälpa Din organisation? Tveka inte att ta kontakt med oss så hör vi av oss.

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande