Skip to main content

Vad är Scrum och varför fungerar det så bra?

Göteborg, 16 maj 2023

Om du arbetar med produkt-, teknik- eller mjukvaruutveckling, har du förmodligen redan hört talas om Scrum. Även om du inte är med i just ett sådant team kan du fortfarande dra nytta av Scrum. Carolin Röske, Scrum Master i Plan B:s team inom bland annat projektet Reincarnate, berättar här mer om fördelarna. När du har läst klart kan du ta ställning till vilket projekt som ditt team har i görningen där det är läge att testa att jobba enligt Scrum!

Varför är Scrum så effektivt, tycker du?

Carolin Röske

Carolin Röske, Scrum Master

– Scrum erbjuder en samlad bild över värderingar, roller och riktlinjer för att hjälpa teamet att fokusera på iterationer och kontinuerlig förbättring. En av de främsta fördelarna med Scrum är dess förmåga att hantera förändrade krav och osäkerheter. Genom att använda korta sprintar, vanligtvis två veckor, kan teamet anpassa sig snabbt och effektivt till förändrade omständigheter. Detta möjliggör flexibilitet och gör det möjligt att leverera värdefull funktionalitet kontinuerligt.

Transparens är oerhört viktigt, tycker jag. När alla kan se vad det arbetas med och när man ser till att bryta ner uppgifter i mindre delar blir komplexa problem genast lättare att lösa.

Hur undviker man konflikter, när man ska prioritera i projektet?

– Scrum bygger på öppen kommunikation och samarbete. Det bygger i sin tur på förtroende och öppenhet i teamet. Dagliga kvartslånga möten, så kallade ”stand-ups”, samlar teamet som snabbt synkar dagens aktiviteter, delar information om framsteg och eventuella hinder. Detta underlättar samarbete och hjälper till att undvika missförstånd eller onödigt dubbelarbete.

Finns det inte en risk att kortsiktiga mål går före långsiktiga?

– Jag förstår din tanke, men faktum är att en annan tydlig fördel med Scrum är metodikens starka fokus på att hela tiden involvera kunden och lyfta själva värdeskapandet. Genom att ha en prioriterad så kallad backlog och genom att involvera intressenter i sprintplaneringen och andra möten, säkerställer Scrum att teamet kontinuerligt levererar den funktionalitet som är mest värdefull för kunden. Detta ökar kundnöjdheten och minskar risken för att göra saker som inte är till nytta.

Kan du beskriva hur Scrum ser ut rent praktiskt?

– Vi har visuella verktyg som t.ex. Kanban-tavlor med post it-lappar och sprintbackloggar, som är beskrivningar av det arbete som måste göras. Då blir det lättare se och förstå våra arbetsuppgifter, framsteg och prioriteringar. Återigen minskar risken för missförstånd, som gör att vi inte slösar onödig tid, och hjälper teamet att samarbeta på ett effektivt sätt.

I Scrum-ramverket finns det tydligt definierade roller som scrummästare (Scrum Master), produktägare (Product Owner) och utvecklare (Developers) i själva utvecklingsteamet (Scrum team). Varje roll har specifika ansvar och uppgifter.

Varje sprint ramas in av ett planning- och ett reviewmöte. Scrum Master ansvarar för att följa metoden och Product Owner för innehållet i backloggen och därmed arbetsuppgifterna. För oss innebär det att vi sätter oss ner och planerar hur många uppgifter (backlog items) vi tror att vi kan göra i nästa sprint. Eftersom vi inte är alla på ett ställe har vi en digital Scrum-tavla där vi postar framsteg. I slutet av sprintperioden har vi ett reviewmöte där vi tittar på vad vi har gjort, om det verkligen är klart och (mycket viktigt) vilka nya uppgifter som kan dyka upp. Sedan börjar nästa sprint igen med planering.

Till sist, några tips från en Scrummästare till en nybörjare?

– Enligt mig är det viktigt att vara ett bra team, att lita på varandra och att kunna kommunicera öppet. Det är också viktigt att alla arbetar självständigt och tar ansvar för sina uppgifter.

Kom ihåg att inget är “perfekt” i Scrum eftersom själva teamet är flexibelt och förbättrar sig iterativt. I Scrum kommer den första sprinten att vara långt ifrån perfekt. Men genom att bygga iterativt kommer ni att kunna anpassa er efter aktuella behov och justera produkten eller tjänsten och era resultat baserat på en värdebaserad prioritering. Och vem vill inte leverera det bästa affärsvärdet?

Vill du veta mer?

Kontakta mig om din organisation är intresserad av att testa och lära en struktur för att bättre lyckas navigera i komplexa projekt och uppnå era mål effektivt! 

Carolin Röske, Digitaliseringsledare och Scrum Master 

+46 (0)10-196 05 42 eller carolin.roske@planbab.com 

På fotot syns Plan B:s Scrum team under förra veckans interna konferens inom projektet Reincarnate, sett från vänster (med roller inom parentes): Linnea Sernemyr (Developer), Ylva Lemke (Developer), Therese Wetterström (Developer), Carolin Röske (Scrum Master) och Rebecca Markgren (Developer). Saknas på fotot: Dan Engström (Product Owner).

”EU-projektet Reincarnate, vars syfte är att öka återbruket inom byggsektorn, är oerhört viktigt men också komplext och utmanande. Vi har därför valt att implementera ramverket Scrum i projektet vilket gör att vi nu känner trygghet, kreativitet och pepp inför att utveckla våra koncept inom Reincarnate, men även i förlängningen bidra till ett ökat återbruk i Sverige.”

Therese Wetterström, Digitaliseringsledare med fokus på hållbarhet