Skip to main content

Med 1,5 fot i näringslivets framkant och 0,5 fot i akademi och forskningsvärlden

Uppsala, 25 april 2023

Många duktiga studenter söker sig till oss på Plan B för att slutföra sina högre studier med ett examensprojekt utifrån ett konkret, affärsmässigt behov. Ibland blir arbetet en språngbräda till anställning, som för Philip Nathorst-Westfelt. Vi bad honom berätta lite mer om sin resa.

Hej Philip! Du avrundade nyligen ditt examensarbete hos Plan B! Vad fick dig att söka dig till oss?

Philip Nathorst-Westfelt

– Under min kandidat i byggnadsteknik växte intresset för den digitala sidan av byggbranschen efter en föreläsning vi hade om digitala tvillingar. Jag tyckte konceptet lät väldigt intressant, som ett givet steg för branschen att ta. Efter det att intresset för det innovativa hade väckts hos mig valde jag även att inrikta mina studier mot en masterexamen i industriell ledning och innovation.

På Uppsala universitets karriärmässa fick jag se att Plan B utlyste ett examensarbete om just digitala tvillingar för byggbranschen. Det kändes som att det passade mig helt klockrent. Givetvis ville jag gripa efter chansen att få skriva om ett intressant ämne som verkligen ligger i framkant.

Ämnet du fördjupat dig i, om transformation med digitala tvillingar, har även bidragit till rön inom innovationsprogrammet Ashvin. Vill du berätta mer?

– Ashvin är en EU-finansierad bred satsning under tre års tid, där Plan B samarbetar med 13 andra europeiska aktörer. Tillsammans ska vi se till att Europas byggsektor blir mer resurseffektiv och pålitlig, med lägre inverkan på miljön och utifrån en tryggare arbetsmiljö, med hjälp av digital tvilling-teknologier.

Syftet med Ashvin-projektet är att ta fram metoder och motsvarande implementeringar att applicera inom ramen för en Internet of Things (IoT)-baserad digital tvillingplattform. Projektet driver ett antal demonstrationsprojekt där olika verktyg, metoder och applikationer kan testas som möjliggör demo-baserad forskning.

Plan B bidrar till projektet genom expertis inom processledning, processmodeller och informationshantering, där vi undersöker hur koncept som Lean-modellen kan integreras med digital tvilling-teknologier.

Du deltog i ett av konsortiets symposium i Grekland nyligen. Hur var det att som student få kliva in i ett så samhällsviktigt forum?

– Det stämmer, jag fick chansen att spendera ett par dagar i Thessaloniki för att medverka på ett symposium i projektet och träffa partners från olika delar av Europa. Det var väldigt häftigt och givande att få träffa teamet och höra hur de tänker och filosoferar kring byggbranschens framtid. Det känns verkligen stort att få vara med i den europeiska byggbranschens resa mot digitalisering.

Många av konsortiets partners har nära koppling till akademin. Som nyexaminerad student kände jag mig hemma. Något jag verkligen uppskattar med Ashvin-projektet är att jag ges möjlighet att bygga vidare på det jag gjorde i mitt examensarbete.

Nu har ju dessutom börjat jobba hos oss, Philip, som vi är väldigt glada för! Vilken typ av uppdrag är du engagerad i?

– Tack! Efter att mitt examensarbete var klart erbjöds jag en tjänst här på Plan B som jag tackade ja till direkt. Det är ett mycket spännande företag som är perfekt beläget för att kunna vara med och driva och påverka den framtida digitaliseringen och transformationen av branschen. Jag är tacksam för de förutsättningar som Plan B har gett mig, där jag har möjlighet att ha 1,5 fot i näringslivets framkant och 0,5 fot inom akademi och forskningsvärlden. Att stanna på Plan B gjorde det möjligt för mig att fortsätta min forskning i samband med examensarbete inom Ashvin-projektet.

Utöver Ashvin-projektet har jag rollen som digitaliseringsledare i utbyggnaden av Metsä Tissues mjukpappersfabrik i Mariestad. Mitt ansvarar består av BIM- och modellsamordning i projekt, stöd för informationshantering och ärendehantering inom projektet. Jag har även varit med i uppdrag att ta fram material för stöd i mjukvaror som Dalux för projektledare.

Slutligen, skulle du vilja dela med dig av några synteser från ditt examensprojekt?

– I mitt examensarbete (se länk nedtill på sidan) undersökte jag vilka värdeskapande egenskaper som konceptet digital tvilling kan ha för byggbranschen. Några av de värdeskapande möjligheter som jag identifierat:

  • Införandet av ett livscykelperspektiv som en central digital plattform med gemensamma arbetsmetoder kan motverka den fragmentering som präglar branschen idag, med problem både inom projekt och mellan företag, där hanteringen av information och data är bristfällig.
  • Att bygga affärsmodeller på digital tvilling-teknologier identifierades som en potentiell värdeskapare. Digital tvilling-teknologier är lovande när det gäller att driva digitaliseringen i hela byggbranschen och göra det möjligt för den att transformera. Noterbart framstod den datadrivna karaktären hos teknologin som den primära drivkraften bakom dess värdepotential.
  • Potentiella förbättringar kunde konstateras vad gäller utförandet på byggarbetsplatser genom skanningsprocedurer för framstegsspårning och beslutsfattande.
  • Utifrån teoretiska transformationsramverk som utvärderar transformationspotential, visade sig digital tvilling-teknologier ha potential, även om vissa utmaningar fortfarande finns, med hänsyn till byggbranschens struktur och dynamik.

Sammanfattningsvis ser jag personligen en framtid för byggbranschen där bred användning av digitala modeller och digitaliserade verktyg är en självklarhet. Resan dit kommer inte vara smärtfri, den kräver mer än nya teknologier. En stor del av arbetet måste ske i det analoga och hur vi som människor möter förändring.